Uutiset>Blogi
27.08.2021

Sidosryhmätutkimus: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on oikealla tiellä

Itla nähdään asiantuntevana, innovatiivisena ja osaavana yhteistyökumppanina. Kehittämiskohteeksi nousi selkeämpi ja kirkkaampi toiminnan fokus ja kumppanuuksien kehittäminen.

Itlan toiminta pähkinänkuoressa

Säätiön tämänhetkinen toiminta koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Arvioimme vaikuttavia työmenetelmiä ja tuemme niiden ylläpitoa. Välitämme lapsia ja perheitä koskevaa hyvinvointitietoa.
  • Vahvistamme lasten hyvinvointiin liittyvää oppimaan oppimista, yhteisövaikuttavuutta ja pärjäävyyslähtöistä hyvinvointia.
  • Järjestämme johtamiskoulutusta, joka vahvistaa johtamiskyvykkyyttä sekä systeemistä ja ihmiskeskeistä johtamista.
  • Ennakoimme lasten hyvinvoinnin muutoksia.
  • Teemme tiedeviestintää lasten hyvinvoinnista.
  • Vahvistamme lasten ja perheiden hyvinvointia hankkeilla ja kampanjoilla.

Sidosryhmien näkemyksiä Itlan toiminnasta selvitettiin osana strategiakauden 2019–2022 puolivälitarkastelua. Tutkimuksessa selvitettiin miten keskeiset sidosryhmämme näkevät säätiömme toiminnan suhteessa sen strategisiin tavoitteisiin sekä kuinka hyvin säätiön toiminta tunnetaan, minkälaisia mielikuvia säätiöön liitetään, miten säätiö on asemoitunut osaksi suomalaista lasten ja perheiden hyvinvoinnin kenttää ja kuinka hyödylliseksi säätiön toiminta koetaan.

Itla tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön välimaastossa

Tutkimuksen mukaan mielikuva säätiöstä on yhdenmukainen. Itlaa arvostetaan asiantuntemuksesta, toiminnan hyödyllisyydestä, tutkimuslähtöisyydestä, luotettavuudesta tiedon tuottajana ja kokoajana, nopeudesta, ketteryydestä ja innovatiivisuudesta. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että säätiötä pidetään selvästi kokoaan suurempana. Säätiö on myös haluttu yhteistyökumppani.


“Itla asemoituu alan säätiöiden ja tutkimusmaailman välimaastoon ja tuntuu että siellä on tilaa toimijalle, joka pitää ovia avoinna joka suuntaan.”


Tutkimuksesta käy hyvin ilmi, että säätiön henkilöstön osaamista arvostetaan ja onnistuneet rekrytoinnit nousevat esiin lähes kaikkien yhteistyökumppaneiden näkemyksissä. Samalla tutkimukseen vastaajat kokevat säätiön asemoituneen pääasiassa oikealla tavalla suhteessa alan muihin toimijoihin Suomessa. Säätiöllä nähdään olevan sille annetun lahjoituspääoman myötä erityisasema suhteessa sekä alan järjestöihin että tutkimustoimijoihin, mikä luo sille hyvät toimintamahdollisuudet. Vastausten perusteella säätiö on jo lyhyessä ajassa asemoitunut tutkimuksen ja alan käytännön kehittämistyön välimaastoon.  Säätiön tutkimusprofiilia pidetään korkeatasoisena.

Sisällöllisesti säätiön katsotaan keskittyneen oikeisiin asioihin. Vastaajat pitävät tärkeänä, että säätiön toiminta kohdistuu laaja-alaisesti eri lapsiryhmiin ja erilaisiin perheisiin. Säätiön viestintää arvostetaan ja sitä pidetään ajantasaisena ja ilmeeltään raikkaana.

– Yhteistyökumppanina kokemus on myönteinen. Itla on ollut yhteistyökumppanina luotettava, helposti lähestyttävä.

Kehitettävää silti riittää

Sidosryhmätutkimusten arvo on parhaimmillaan siinä, että ne osoittavat suuntaa uudistumiselle. Nyt valmistunut tutkimus antaa ’kättä pidempää’ myös kehittämiseen:

  • Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kehittämishankkeita tulee suunnitella ja toteuttaa riittävällä pitkäjänteisyydellä.
  • Strategisten kumppanuuksien paikantaminen ja säätiön sillanrakentajan roolin vahvistaminen.
  • Viestinnän strategisuutta (ydinviestit) tulee edelleen kirkastaa.
  • Säätiöön kohdistuu paljon odotuksia, rahoitustoiveita ja yhteistyökumppanuuteen liittyvää halukkuutta, mikä on hieno asia. Kaikkea mahdollista emme kuitenkaan pysty – emmekä ehdi – tekemään. Tästä syystä säätiöön kohdistuvien odotusten hallintaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

”Toiminnan strategisen fokuksen voisi ilmaista paljon terävämmin ja selkeämmin.”​


Avoimella strategiaprosessilla tulevaan

Säätiö käynnistää seuraavan strategiakauden suunnittelun loppuvuodesta. Tarkoituksemme on toteuttaa avoin strategiaprosessi, johon osallistamme yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme. Tarkoituksena on, että säätiön hallitus tekee päätöksen säätiön vuosien 2023–2026 strategisista prioriteeteista syksyllä 2022.

Strategiamme sisältöajattelu tulee todennäköisesti muuttumaan seuraavalla strategiakaudella. Tulemme kohdentamaan tekemistämme entistä enemmän kahdelle tai kolmelle teema-alueelle, jotka voivat liittyä valittuun kohderyhmään tai toiminnalliseen asiaan. Säätiön hallituksen päätöksellä syksyllä 2021 käynnistettävä kolmevuotinen lapsiperheköyhyysohjelma on tähän liittyvä kehitysaskel.

Strategiamme sisältöajattelu tulee todennäköisesti muuttumaan seuraavalla strategiakaudella. Tulemme kohdentamaan tekemistämme entistä enemmän kahdelle tai kolmelle teema-alueelle, jotka voivat liittyä valittuun kohderyhmään tai toiminnalliseen asiaan. Säätiön hallituksen päätöksellä syksyllä 2021 käynnistettävä kolmevuotinen lapsiperheköyhyysohjelma on tähän liittyvä kehitysaskel.


Kirjoittaja

Petri Virtanen


Sidosryhmätutkimuksen toteuttaminen

Sidosryhmätutkimus toteutettiin touko-elokuussa 2021 ja sitä varten haastateltiin 20 säätiön sidosryhmän edustajaa. Tutkimuksen toinen osa koostui avoimesta sähköisestä kyselystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 131 henkilöä. Säätiön sidosryhmätutkimuksen toteutti Owal Group.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Blogi
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma