Uutiset>Uutiset
16.08.2023

Talousvaikeuksilla yhteys lasten sijoituksiin kodin ulkopuolelle kuntatasolla

Itlan Samalta viivalta -ohjelman uusi tutkimus osoittaa talousvaikeuksien yhteyden lasten sijoituksiin kodin ulkopuolelle kuntatasolla.

Kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsiperheköyhyys lisää lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta. Suomessa tilanne on kuitenkin paradoksaalinen: lapsiperheköyhyys on muita maita vähäisempää, mutta lastensuojelutoimenpiteiden tarve on poikkeuksellisen korkea. Siksi tutkimuksessa selvitettiin, yhdistyykö lapsiperheiden toimeentulotuen käyttö lasten kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuuteen suomalaisissa kunnissa. Lapsiperheköyhyyden mittarina käytettiin toimeentulotuen käyttöä.  

Lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle kertoo vaikeuksista perheissä ja yhdistyy lasten kokemiin myöhempiin vaikeuksiin.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus on yli kaksinkertaistanut 1990-luvulta 

Tutkimuksessa käytettiin kuntatason tietoja toimeentulotuen käytöstä ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrästä kolmelta edelliseltä vuosikymmeneltä. Tutkimusajanjaksolla 1992–2021 kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus yli kaksinkertaistui: vuonna 1992 kodin ulkopuolella sijoitettuna oli 8 870 lasta kun vastaava luku vuonna 2021 oli 17 883. Kasvu on ollut erityisen suurta teini-ikäisillä.  


“Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän valtava kasvu edellisen 30 vuoden aikana on suurin suomalaisten lasten hyvinvointia koskeva kysymys. Mikään muu lasten hyvinvointia kuvaava indikaattori ei ole kehittynyt näin heikosti. Meillä on valitettavan vähän tutkimusnäyttöä siitä mistä kasvu johtuu”, toteaa tutkimuksen johtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta.  


Ennaltaehkäisevää lastensuojelua tarvitaan alueilla, joissa perheillä on taloudellisia vaikeuksia 

Tutkimuksen mukaan kunnissa, joissa on enemmän toimeentulotukea saavia perheitä, on myös enemmän lapsia sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Keskeinen löydös oli, että tämä yhteys on vahvistunut edellisinä vuosikymmeninä.  


“Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut erityisesti kunnissa, joissa on paljon lapsiperheköyhyyttä”, erikoistutkija Aapo Hiilamo toteaa.


Lisäksi tarkasteltiin kuntien sisäisiä muutoksia vuosien välillä ja osoitettiin, että kun kunnassa perheiden toimeentulotuen käyttö kasvaa yhden prosenttiyksikön, kasvaa myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 4–25 lapsella 100 000 lasta kohden.  


“Tutkimuksen keskeinen rajoitus on ekologinen harha eli se, että ryhmätason yhteydet eivät välttämättä kuvaa yksilötason prosesseja. Tästä harhasta huolimatta tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia kansainvälisen, vahvan tutkimusnäytön kanssa, joka osoittaa, että talousvaikeudet lisäävät lastensuojelun tarvetta. Ennaltaehkäiseviä lastensuojeluinterventioita tarvitaan alueilla, joissa perheillä on taloudellisia vaikeuksia”, Tiina Ristikari jatkaa. 


Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi Child Abuse & Neglect -tiedelehdessä

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys