Uutiset>Uutiset
16.08.2023

Talousvaikeuksilla yhteys lasten sijoituksiin kodin ulkopuolelle kuntatasolla

Itlan Samalta viivalta -ohjelman uusi tutkimus osoittaa talousvaikeuksien yhteyden lasten sijoituksiin kodin ulkopuolelle kuntatasolla.

Kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsiperheköyhyys lisää lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta. Suomessa tilanne on kuitenkin paradoksaalinen: lapsiperheköyhyys on muita maita vähäisempää, mutta lastensuojelutoimenpiteiden tarve on poikkeuksellisen korkea. Siksi tutkimuksessa selvitettiin, yhdistyykö lapsiperheiden toimeentulotuen käyttö lasten kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuuteen suomalaisissa kunnissa. Lapsiperheköyhyyden mittarina käytettiin toimeentulotuen käyttöä.  

Lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle kertoo vaikeuksista perheissä ja yhdistyy lasten kokemiin myöhempiin vaikeuksiin.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus on yli kaksinkertaistanut 1990-luvulta 

Tutkimuksessa käytettiin kuntatason tietoja toimeentulotuen käytöstä ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrästä kolmelta edelliseltä vuosikymmeneltä. Tutkimusajanjaksolla 1992–2021 kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus yli kaksinkertaistui: vuonna 1992 kodin ulkopuolella sijoitettuna oli 8 870 lasta kun vastaava luku vuonna 2021 oli 17 883. Kasvu on ollut erityisen suurta teini-ikäisillä.  


“Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän valtava kasvu edellisen 30 vuoden aikana on suurin suomalaisten lasten hyvinvointia koskeva kysymys. Mikään muu lasten hyvinvointia kuvaava indikaattori ei ole kehittynyt näin heikosti. Meillä on valitettavan vähän tutkimusnäyttöä siitä mistä kasvu johtuu”, toteaa tutkimuksen johtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta.  


Ennaltaehkäisevää lastensuojelua tarvitaan alueilla, joissa perheillä on taloudellisia vaikeuksia 

Tutkimuksen mukaan kunnissa, joissa on enemmän toimeentulotukea saavia perheitä, on myös enemmän lapsia sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Keskeinen löydös oli, että tämä yhteys on vahvistunut edellisinä vuosikymmeninä.  


“Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut erityisesti kunnissa, joissa on paljon lapsiperheköyhyyttä”, erikoistutkija Aapo Hiilamo toteaa.


Lisäksi tarkasteltiin kuntien sisäisiä muutoksia vuosien välillä ja osoitettiin, että kun kunnassa perheiden toimeentulotuen käyttö kasvaa yhden prosenttiyksikön, kasvaa myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 4–25 lapsella 100 000 lasta kohden.  


“Tutkimuksen keskeinen rajoitus on ekologinen harha eli se, että ryhmätason yhteydet eivät välttämättä kuvaa yksilötason prosesseja. Tästä harhasta huolimatta tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia kansainvälisen, vahvan tutkimusnäytön kanssa, joka osoittaa, että talousvaikeudet lisäävät lastensuojelun tarvetta. Ennaltaehkäiseviä lastensuojeluinterventioita tarvitaan alueilla, joissa perheillä on taloudellisia vaikeuksia”, Tiina Ristikari jatkaa. 


Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi Child Abuse & Neglect -tiedelehdessä

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus