Uutiset>Uutiset
10.02.2021

Teini-ikäisten sijoitettujen nuorten aseman parantaminen vaatii mittavia toimia

Nuorten tilanteen ratkaiseminen vaatii julkisen vallan sitoutumista, kansallisen tietopohjan vahvistamista ja konkreettista kehittämistä yhdessä nuorten kanssa.

Lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärät ja erityisesti teini-iässä sijoitettujen nuorten määrä on noussut usean vuoden ajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut Itlan toimeksiannosta raportin Mikä auttaa? Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa. Lisäksi Itla on julkaissut raporttiin perustuvan politiikkasuosituksen. Raportin julkaisuwebinaari järjestetään tänään 10.2.2021 klo 13–15.

Selvityksen mukaan Suomessa sijoitettiin elämässään ensimmäistä kertaa noin 2 000 teini-ikäistä vuonna 2018. Kaiken kaikkiaan vuonna 2018 oli sijoitettuna 5 236 nuorta, joiden ensimmäinen sijoitus on tehty teini-iässä. Sijoitusten taustalla oli nuoruuden pitkittyneitä ja vaikeutuneita ongelmia. Arvion mukaan noin 60 prosentissa sijoitus olisi voitu välttää avohuollon tukitoimilla, jos sopivaa tukea olisi ollut saatavilla. Noin joka kolmas tilanne edellytti pysäytystä eli voimakasta puuttumista eikä sijoitus ollut vältettävissä.

Valtion ja kuntien on otettava vastuu teini-ikäisten sijoitusten vähentämisestä ja varhaisesta tuesta

Selvityksessä tutkittujen työmenetelmien ja -käytäntöjen vaikuttavuuden edellytys on, että julkinen valta, valtio ja kunnat, sitoutuu huolehtimaan lakisääteisistä tehtävistään ja niihin tarvittavista resursseista. Julkisen vallan on sitouduttava nuorten sijoitusten vähentämiseen, sijaishuollon toteuttamiseen kansallisten laatusuositusten mukaisesti ja jälkihuollon järjestämiseen nuorten tarpeiden mukaisesti.

Varhaisen tuen retoriikka on tuttua pitkältä ajalta. Varhaisen tuen tarjonnan ja toteutuksen onnistumisesta ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa eikä seurantaa. Vuonna 2015 toteutetusta sosiaalihuoltolain uudistuksesta ei ole tehty kansallista arviointia. Sosiaalihuoltolain seurauksien huolellinen arviointi on välttämätön ennen seuraavia uudistuksia.

Sijaishuollon visio ja toimenpideohjelma lapsistrategiaan

Kansalliseen lapsistrategiaan esitetään erillistä sijaishuollon visiota ja konkreettista toimintaohjelmaa, jonka avulla käytännössä turvataan lapsen oikeus erityiseen suojeluun. Lisäksi suositellaan rakennettavaksi dialogisia tiloja ja käytäntöjä kumuloituviin vaikeuksiin joutuneiden teini-ikäisten kanssa.

Vaikuttavan hoidon perusta on osallisuudessa ja vuorovaikutuksessa

Tuen määrällinen ja laadullinen saatavuus on Suomessa liian sattumanvaraista. Tarvitaan riittävästi aikaa, jotta nuorten ja työntekijöiden välille muodostuu luottamuksellinen suhde. Kokemusasiantuntijoiden mukaan oleellista on tunne siitä, että välitetään, luotetaan, arvostetaan ja rakastetaan. Nuorten osallisuus on tavoitteena laajalti omaksuttu, mutta sen toteutumiseen käytännöissä tarvitaan vielä paljon tekoja.

Sijaishuollon tietoperusta ja jälkihuollon järjestäminen

Suomeen tarvitaan kansallinen tietopohja, jonka avulla kaikissa sijoitustilanteissa sosiaalityöntekijän käytössä on oleellinen tieto sijaishuoltopaikoista. Tietopohja kokoaa yksikkökohtaista tietoa toiminnasta ja palveluista sekä tarjoaa myös aineistoa seurannan, arvioinnin ja tutkimuksen käyttöön. Kansallinen tietopohja voidaan rakentaa THL:n Lasteri-hankkeessa (Kansallinen tietopohja lastensuojelulain nojalla ympärivuorokautista hoitoa lapsille, nuorille ja perheille antavista yksiköistä) tehdyn valmistelun ja pilotoinnin pohjalta.

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ilmiötä ja sen laajuutta, paikallistaa tutkimusperustaisia työmenetelmiä sekä kuulla nuoria itseään. Tiedossa oli, että lastensuojelun kykyä vastata lasten ja nuorten tarpeisiin tulee kehittää ja että erilaisia kehittämisehdotuksia on tehty vuosikymmenten kuluessa. Selvityksen lopputuloksena päädyttiin siihen, että lastensuojelujärjestelmä kaipaa kokonaisvaltaista uudistamista sen eri tasoilla. Uudistamistyöhön tulee ottaa laajasti mukaan eri toimijat sekä nuoret.

Lisätietoja

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, olethan yhteydessä meihin.

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma