Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tutkimuksessa selvitettiin, miten vanhempien sairastuminen liittyy toimeentulotuelle siirtymiseen lapsiperheissä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, missä määrin vanhempien erikoissairaanhoidon diagnoosit ennustavat perheen siirtymistä toimeentulotuelle diagnoosin jälkeen.

Toimeentulotuen saanti on luotettava lapsiperheköyhyyden sekä objektiivinen että subjektiivinen mittari. Vuosittain yli 50 000 lapsiperhettä saa toimeentulotukea.

Vanhempien erikoissairaanhoidon diagnoosi edelsi usein toimeentulotuelle siirtymistä. Erityisesti psykiatrisiin syihin liittyvä erikoissairaanhoidon käynti yhdistyi merkittävästi suurempaan riskiin siirtyä toimeentulotuelle lapsiperheissä. Tutkimuksessa havaittiin, että sosioekonomisten ja muiden terveyteen liittyvien taustatekijöiden huomioimisen jälkeen psykiatriset diagnoosit yhdistyivät kaksinkertaiseen riskiin siirtyä toimeentulotuelle.

“Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että sairaus ja toimeentulotuen saanti liittyvät toisiinsa. Tämä tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, joka koskee lapsiperheitä”, kertoo tutkimuksen johtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari.

Tutkimuksen rekisteriaineisto sisältää kaikki vuonna 1997 Suomessa syntyneet ja heidän vanhempansa. Tutkimusaineisto on poikkeuksellisen kattava ja sen avulla voitiin ottaa huomioon monta taustatekijää, jotka voivat selittää sekä diagnoosit että toimeentulotuelle siirtymisen.

Myös kansanterveystyöllä voidaan vähentää lapsiperheköyhyyttä

Tutkimuksessa arvioitiin, että noin kymmenyksellä kaikista toimeentulotuelle siirtyneistä lapsiperheistä syynä oli vanhempien erikoissairaanhoidon diagnoosi.

Tutkimustulosten mukaan talousongelmia ehkäiseville interventioille voi olla tarvetta erikoissairaanhoidossa. Tulosten mukaan terveysongelmien ennaltaehkäisy ja kansanterveyden parantaminen ehkäisevät myös toimeentulotuelle siirtymistä.

“Terveyspolitiikka liittyy oleellisesti myös lapsiperheköyhyyden vähentämiseen”, jatkaa Ristikari. “Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin terveyden ja toimeentulotuen yhteyttä, mutta on muistettava, että toimeentulotuelle siirtymiseen on harvoin yhtä syytä. Sen sijaan toimeentulotuelle siirtymiseen vaikuttavat monet pienet ja suuret tekijät samanaikaisesti”, toteaa tutkimusprofessori Ristikari.

Tutkimus on julkaistu Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä. Tutkimus on osa Itlan monivuotista Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmaa.

Lisätietoja

Tiina Ristikari, tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, 050 917 7396, tiina.ristikari(a)itla.fi

Aapo Hiilamo, erikoistutkija, 040 640 2792, aapo.hiilamo(a)itla.fi