Uutiset>Uutiset

Tutkimus: Lapsiperheköyhyyden taustalla on vanhempien terveysongelmia

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tutkimuksessa selvitettiin, miten vanhempien sairastuminen liittyy toimeentulotuelle siirtymiseen lapsiperheissä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, missä määrin vanhempien erikoissairaanhoidon diagnoosit ennustavat perheen siirtymistä toimeentulotuelle diagnoosin jälkeen.

Toimeentulotuen saanti on luotettava lapsiperheköyhyyden sekä objektiivinen että subjektiivinen mittari. Vuosittain yli 50 000 lapsiperhettä saa toimeentulotukea.

Vanhempien erikoissairaanhoidon diagnoosi edelsi usein toimeentulotuelle siirtymistä. Erityisesti psykiatrisiin syihin liittyvä erikoissairaanhoidon käynti yhdistyi merkittävästi suurempaan riskiin siirtyä toimeentulotuelle lapsiperheissä. Tutkimuksessa havaittiin, että sosioekonomisten ja muiden terveyteen liittyvien taustatekijöiden huomioimisen jälkeen psykiatriset diagnoosit yhdistyivät kaksinkertaiseen riskiin siirtyä toimeentulotuelle.


“Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että sairaus ja toimeentulotuen saanti liittyvät toisiinsa. Tämä tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, joka koskee lapsiperheitä”, kertoo tutkimuksen johtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari.


Tutkimuksen rekisteriaineisto sisältää kaikki vuonna 1997 Suomessa syntyneet ja heidän vanhempansa. Tutkimusaineisto on poikkeuksellisen kattava ja sen avulla voitiin ottaa huomioon monta taustatekijää, jotka voivat selittää sekä diagnoosit että toimeentulotuelle siirtymisen.

Myös kansanterveystyöllä voidaan vähentää lapsiperheköyhyyttä

Tutkimuksessa arvioitiin, että noin kymmenyksellä kaikista toimeentulotuelle siirtyneistä lapsiperheistä syynä oli vanhempien erikoissairaanhoidon diagnoosi.

Tutkimustulosten mukaan talousongelmia ehkäiseville interventioille voi olla tarvetta erikoissairaanhoidossa. Tulosten mukaan terveysongelmien ennaltaehkäisy ja kansanterveyden parantaminen ehkäisevät myös toimeentulotuelle siirtymistä.


“Terveyspolitiikka liittyy oleellisesti myös lapsiperheköyhyyden vähentämiseen”, jatkaa Ristikari. “Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin terveyden ja toimeentulotuen yhteyttä, mutta on muistettava, että toimeentulotuelle siirtymiseen on harvoin yhtä syytä. Sen sijaan toimeentulotuelle siirtymiseen vaikuttavat monet pienet ja suuret tekijät samanaikaisesti”, toteaa tutkimusprofessori Ristikari.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.