Uutiset>Uutiset
31.03.2022

Tutkimus: perhetaustasta kumpuavat erot koulumenestyksessä ja koulutuspoluissa

Itla tutki, mitä tiedämme perhetaustan ja koulutuksen yhteydestä. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että koulutusjärjestelmä voi sekä vahvistaa että tasoittaa perhetaustan merkitystä.

Selvitimme yhteistyössä HAMK Edun kanssa, millaisia vastauksia tutkimuskirjallisuudesta saadaan kolmeen kysymykseen, jotka liittyvät perhetaustan ja koulutuksen yhteyteen. Kysymykset muotoutuivat ilmiöpöytäkeskustelussa, johon oli kutsuttu laaja joukko aihepiirin tutkijoita.

  1. Onko perhetaustan yhteys koulumenestykseen ja koulutuspolkuihin vahvistunut edellisten vuosikymmenten aikana?
  2. Ovatko Suomessa perhetaustan mukaiset erot koulutuksessa pienemmät kuin vertailumaissa?
  3. Tasoittaako Suomen koulu ja koululaisia tukeva palvelujärjestelmä perhetaustasta kumpuavia eroja koulutuksessa?

Kysymykset ovat tärkeitä, koska jokaiselle lapselle on turvattava tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Vastausten saamiseksi kävimme läpi systemaattisella tiedonhaulla löytämämme relevantit tutkimukset aiheesta.

Osa tutkimuksista viittaa yhteyden vahvistumiseen, osa ei

Katsaukseen valikoituneet tutkimukset antoivat epäyhtenäisen vastauksen ensimmäiseen kysymykseen siitä, miten perhetaustan ja koulutuslopputulemien yhteys on muuttunut.


”PISA-tutkimuksissa näkyy perheen sosioekonomisen aseman yhteyden vahvistuminen, mutta peruskoulun päättötodistuksen keskiarvojen perusteella perhetaustan merkityksen ei voi päätellä muuttuneen”, Itlan erikoistutkija Aapo Hiilamo kertoo.”Sen sijaan tutkimukset yhdenmukaisesti osoittavat, että Suomessa perhetaustan yhteys koulutukseen on heikompi kuin vertailumaissa. PISA-tutkimusten lisäksi tämä näkyy myös rekisteritutkimuksissa.”


Kysymykseen, tasoittaako Suomen koulu ja koululaisia tukeva palvelujärjestelmä perhetaustasta kumpuavia eroja, ei löytynyt suoraa vastausta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella koulutusjärjestelmä voi sekä vahvistaa että tasoittaa perhetaustan merkitystä koulutuspoluissa.


”Eriarvoisuutta voi kasvattaa esimerkiksi se, että hyväosaisilla alueilla on tarjolla enemmän valinnaisuutta opinnoissa. Tutkimukset antavat viitteitä myös siitä, että vanhemmat ovat tyytyväisempiä kouluihin hyväosaisilla alueilla”, kertoo Hiilamo.


Katsaus on hyödyksi tutkijoille, jotka haluavat saada kokonaiskuvan aihepiirin tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimus on osa Itlan Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on etsiä ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta. 


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma