Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla lanseeraa 28.5.2021 uuden Kasvun tuki -aikakauslehden, joka tarjoaa ajankohtaista, tutkimusperustaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vertaisarvioitu, avoin ja suomenkielinen tiedejulkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Kasvuntuki.fi-sivulla. Siinä julkaistaan tutkimusartikkeleita ja näkökulmia lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä systemaattisia arvioita varhaisen tuen menetelmien vaikuttavuudesta.

– Haluamme erityisesti edistää parempaa tutkimusperäisen tiedon hyödyntämistä kansallisessa päätöksenteossa ja lapsiperheiden psykososiaalisten palveluiden kehittämisessä. Suomenkielinen, helposti saatavilla oleva tiedejulkaisu tukee ammattilaisten tutkimusnäyttöön perustuvaa työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, kertoo lehden päätoimittaja, erikoistutkija Marjo Kurki.

Tavoitteena on tukea

  • tutkimusperustaisen tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa
  • eri alojen asiantuntijoiden välistä keskustelua
  • ammattilaisten työtä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Ensimmäisen numeron aiheita:

  • Matalan kynnyksen hoito lasten ahdistuneisuuteen: Voimaperheet – Huolet hallintaan -mallin kehittäminen
  • Lapseen kohdistuva lähisuhdeväkivalta – keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito
  • Väestö muuttuu – osaammeko huolehtia maahanmuuttajalasten terveydestä?
  • Tutkimusta tarvitaan lasten ja nuorten osallisuudesta päätöksentekoon
  • Digitaalinen Zekki-palvelu yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevan tuen
  • Triangeli-keskustelu: tutkija, ammattilainen ja päättäjä keskustelevat KiVa Koulu -ohjelmasta.

Kasvun tuki -aikakauslehti vastaa Itlan strategiseen tavoitteeseen laajentaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietopohjaa.

Lisätiedot

Marjo Kurki, erikoistutkija
marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797

Tiina Huttu, tiedeviestinnän asiantuntija
tiina.huttu@itla.fi, 050 540 2988