Itlassa on aloittanut neljä uutta asiantuntijaa: Noora Seilo tieteellisenä toimittajana, Oona Palosaari erityisasiantuntijana, Elina Tolonen kehittämispäällikkönä ja Juhani Ikäläinen tutkimusavustajana.

Noora Seilo tieteelliseksi toimittajaksi

Lääketieteen tohtori, nuorisolääkäri Noora Seilo on aloittanut Itlassa tieteellisenä toimittajana Kasvun tuen kansallinen implementointi -hankkeessa. Noora Seilon vastuulla on osaprojekti, jossa luodaan tieteellisen kirjallisuuden pohjalta toimintamallit vaikuttavaksi osoitettujen menetelmien mukauttamiseen uuteen kontekstiin. Tavoitteena on, että toimintamallit ovat valmiita pilotointiin vuoden kuluttua.

Oona Palosaari erityisasiantuntijaksi

Sosionomi Oona Palosaari on aloittanut erityisasiantuntijana Itlan yhteisövaikuttavuustyön taustatukitiimissä. Tiimi tukee hyvinvointialueilla yhteisövaikuttavuuteen perustuvan kehittämisyhteistyön edistämistä. Oona tulee vahvistamaan Itlan taustatukitiimiä erityisesti uusien hyvinvointialueiden liittyessä mukaan. Oonan tehtäviin taustatukitiimissä lukeutuu yhteistyöorganisaatioiden, verkostojen ja alueellisten kehittäjätyöntekijöiden tukeminen yhteisövaikuttavuustyöhön liittymisessä ja edistämisessä sekä yhteisövaikuttavuustyön konseptointityö. Oona on aikaisemmin työskennellyt sosiaalihuollon kentällä opiskeluhuollosta sijaishuoltoon. Vuodesta 2021 Oona on toiminut hyvinvointialueen perhekeskuspalveluissa sekä Itlan yhteisövaikuttavuustyössä alueellisena kehittäjätyöntekijänä.

Elina Tolonen kehittämispäälliköksi

Sosionomi (AMK) Elina Tolonen on aloittanut Itlassa kehittämispäällikkönä Kasvun tuen kansallinen implementointi -hankkeessa. Elinan vastuulla on osahanke, jonka tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa hyvinvointialueille psykososiaalisen tuen toimintamalli tilanteisiin, joissa lapsiperheissä on vakavaa sairautta. Tolonen siirtyi Itlaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Juhani Ikäläinen tutkimusavustajaksi

Psykologian kandidaatiksi valmistuva Juhani Ikäläinen on ollut kesätöissä tutkimusavustajana Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa. Ikäläisen tehtäviin kuuluu ohjelman puitteissa toimivan Valoisat-ryhmän kyselytutkimuksen taustoitus ja valmistelu. Valoisat-ryhmän toiminnassa Ikäläinen on ollut mukana jo aiemmin kokemusvaikuttajana. Lisäksi hän on toiminut lastensuojelun kehittämistyössä Pesäpuu ry:ssä mm. sijaishuollon yksiköiden vertaisarvioinnissa sekä hallituksen jäsenenä.