Uutiset>Uutiset
17.06.2022

Valoisat pyrkivät valaisemaan lapsiperheköyhyyttä ilmiönä

Nuoret kokemusvaikuttajat toivovat laajempaa yhteiskunnallista keskustelua lapsiperheköyhyydestä ilmiönä ja suunnittelevat konkreettisia toimia yhdessä Valoisat-ryhmänä tulevana syksynä.

Itlan Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman nuoret kokemusvaikuttajat kokoontuivat lauantaina 11. kesäkuuta hybriditapaamiseen, jossa aiheina olivat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ohjelman tutkimusaiheisiin tutustuminen ja viestinnän ideointi.

Tutkimustulokset ja vaikuttamisviestintä puhuttivat

Päivän keskusteluissa nuoret nostivat esiin, kuinka köyhyydestä tunnutaan puhuvan yhä melko yksiulotteisesti, ja että päättäjien on vaikea ymmärtää suhteellisen köyhyyden käsitettä. Perhetaustan vaikutuksesta koulutuspolkuihin nuoret halusivat tietää vertailevia lukuja koulupudokkuudesta lukion ja ammattikoulun välillä. Keskustelua herätti myös koulushoppailu ja rasismin vaikutus siihen, miten perheet valikoivat lasten kouluja. Lisäksi kiinnostusta herätti se, onko mahdollisesti suomea toisena kielenä puhuvien nuorten joukossa enemmän sellaisia henkilöitä, jotka ovat toimeentulotuen piirissä.

Tarve valaista ilmiötä ja löytää ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen oli läsnä, kun yhdessä pohdittiin, millaista muutosta ryhmän toiminnalla halutaan saada aikaan. Lisäksi nuoret miettivät Itlan asiantuntijoiden kanssa, mitkä ovat ne kohderyhmät, joita tulee saavuttaa, ottaa mukaan keskustelemaan lapsiperheköyhyydestä ja joihin tulee pyrkiä vaikuttamaan. Ryhmä pohti, miten voidaan saavuttaa sellaisia kohderyhmiä, joita perinteisesti on vaikea tavoittaa. Tutkimustulosten konkretisointi ja arjen kokemusten yhdistäminen viestinnässä koettiin vahvistavan viestinnän vaikutuksia.

Päivän mittaan keskusteluissa vaikuttamisesta palattiin Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moringin vierailijapuheenvuoroon, jossa hän kertoi tiestään vaikuttajaksi, vaikuttamisen vaatimuksista ja keskustelukumppanin kunnioituksen tärkeydestä. Moringin mukaan vaikuttamistyössä laitetaan oma identiteetti likoon. Siksi tarvitaan ajoittain supersankarin viittaa suojaamaan ja lämmintä omaa porukkaa antamaan voimia, kun vaikuttajatyön henkilökohtaisuus tuntuu raskaalta.

Valoisat-ryhmä valottaa ilmiöitä ja pohtii ratkaisuja

Tapaamisessa nuoret osallistuivat sosiaalisen median työpajaan, jossa he suunnittelivat tulevan syksyn askelmerkkejä yhteiselle tekemiselle perehtymällä ryhmän toimintaan ja viestintään. Työpajassa pohdittiin muun muassa yksilön ja yhteisön vaikuttamisen mahdollisuuksia ja haasteita, kenelle nuoret haluavat viestiä ja millaisia viestejä ryhmän tulisi välittää ja miten.

Toivon ja tulevaisuususkon välittäminen ja ylläpitäminen nousivat merkitykselliseksi, kun suunnitellaan ja viestitään hyvinvointia haastavasta lapsiperheköyhyydestä. Ryhmä haluaa tuoda mukaan erilaisia tarinoita ja kokemuksia sekä ottaa mukaan niin lapset ja perheet, kuin eri tason päättäjät ja vaikuttajat, jotta lapsiperheköyhyydestä keskusteltaisiin laajemmin yhteiskunnassa.

Lauantain tapaamisessa nuoret päättivät nimetä ryhmänsä Valoisat-ryhmäksi. Nuorten mukaan nimi kuvastaa ratkaisuja, positiivisuutta, vaikuttamista ja lapsiperheköyhyyden valaisemista ilmiönä.

Ensi syksyn askelia

Tulevaa syksyä varten rakennettiin yhdessä vaikuttajaryhmän työskentelysuunnitelma. Valoisat aloittavat syksyn 2022 viestintäkampanjan ideoinnilla ja suunnittelulla. Lisäksi järjestetään työpaja, jonka teemana on köyhyys ja lasten oikeudet. Valoisat-ryhmä osallistuu marraskuussa Itla 35 -juhlaseminaariin suunnittelemalla tulevaisuusteemaisen ohjelmaosion. Yksimielisesti Valoisat-ryhmä haluaa järjestää tilaisuuden, jossa kokemusvaikuttajat ja päättäjät pääsevät yhteiseen dialogiin lapsiperheköyhyydestä.

Nuoret kokoontuvat seuraavan kerran syyskuussa. Odotettavissa on siis konkreettista ilmiön valaisemista, tulevaisuuteen katsomista, valoisaa ja aktiivista vaikuttamista sekä kutsuja yhteiseen keskusteluun ratkaisujen äärelle. Pysykää kuulolla!


Itla käynnisti syksyllä 2021 Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman, jossa jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, käynnistetään kokeiluja, vahvistetaan aihepiirin parissa työskentelevien yhteistyötä sekä nostetaan nuorten oma ääni ja näkemykset keskiöön. Ohjelmaan osallistuvilla nuorilla on oman kiinnostuksensa mukaan mahdollisuus osallistua kokemusvaikuttajina ja kanssatutkijoina ohjaamaan tutkimusohjelman suuntaa ja viestintää.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys