Uutiset>Blogi
12.12.2023

Huomaako kukaan yksinäistä? Lasten ja nuorten yksinäisyyden tunnistaminen palvelujärjestelmässä

Yksinäisyyden kokemukset lapsilla ja nuorilla korostuivat korona-aikana. Merkittävää parannusta ei ole tapahtunut, vaikka arki on palautunut jokseenkin ennalleen. Lasten ja nuorten yksinäisyys on vakava ongelma niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Osallisuus palveluissa (Services to Belong) -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen vähentämiseen lapsuudessa ja nuoruudessa erityisesti palvelujärjestelmän näkökulmasta. Tutkimus on osa Right to Belong -tutkimuskonsortiota.

Maailman paras maa kasvaa?

Suomessa on kattava palvelujärjestelmä, jonka piiriin jokainen lapsi ja nuori jossain elämänvaiheessa kuuluu. Tarjolla on niin ennalta ehkäiseviä kuin korjaaviakin sote-palveluita lapsille ja nuorille aina lastenneuvolasta lastensuojeluun. Esi- ja perusopetuspalvelumme ovat maailmankin mittakaavassa kattavat ja tavoittavat lähes jokaisen Suomessa asuvan lapsen.

Hyvinvointiyhteiskunnan luonteeseen kuuluu, että tarjolla on myös monipuolisia nuoriso- ja muita vapaa-ajan palveluita. Tiedämme kuitenkin toistaiseksi vielä vähän siitä, millä tavalla palvelujärjestelmässämme tunnistetaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä tai onnistutaan auttamaan yksinäisyyttä ja ostrakismia kokevia lapsia ja nuoria.

Ratkaisuja yksinäisyyden tunnistamiseen

Osana Right to Belong -tutkimuskonsortiota Itlassa tutkitaan erityisesti sitä, millä tavalla lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja ostrakismia tunnistetaan palveluissa, ja millä tavalla lasten ja nuorten näkemyksiä huomioidaan palveluiden kehittämisessä – tai ollaan tunnistamatta ja huomioimatta.

Tutkimuksessa kerätään ja hyödynnetään laajaa aineistoa, joka sisältää:

  • kolmena peräkkäisenä vuotena toistettavan digitaalisen aivoriihen 15 vuotta täyttäneille yläkoululaisille yksinäisyyden vähentämisen ratkaisuista
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti-keskusteluaineiston v. 2010–2023
  • havainnoinnin lastensuojeluyksikössä
  • haastattelut ja kyselyn lasten ja nuorten yksinäisyyskokemuksista lastensuojelussa
  • haastattelut kuntien sivistys- ja nuorisopalveluissa
  • hyvinvointialueiden haastattelut
  • kansallisen tason haastattelut (eri ministeriöt, AVI).

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tapoja, joiden avulla lasten ja nuorten yksinäisyyttä voidaan tunnistaa eri palveluissa. Lisäksi pyritään kehittämään tapoja, joilla yksinäisyyttä tai ostrakismia kokevia lapsia ja nuoria voidaan auttaa. Erityisen keskeisessä asemassa on lasten ja nuorten äänen vahvistaminen palveluissa. Jotta palvelut voivat aidosti auttaa lapsia ja nuoria, tarvitsemme tietoa siitä, millaista apua ja tukea lapset ja nuoret tarvitsevat ja toivovat saavansa yksinäisyyden ja ostrakismin kokemuksiin.

Sen lisäksi että keräämme tietoa lapsilta ja nuorilta heidän tarpeistaan, tarvitsemme aikuisia, jotka palvelujärjestelmän eri kohdissa pysähtyvät kuulemaan lasten ja nuorten kokemuksia ja etsivät ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan. Tarvitsemme tietoisuuden lisäämistä ja ilmiön tunnistamista. Jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän aikuisen vastuulla on puuttua yksinäisyyteen ja sosiaaliseen ulossulkemiseen.

Osallisuus palveluissa (Services to Belong) -hankkeessa, jossa Itlan on mukana, tutkitaan ja kehitetään palveluja yksinäisyyttä ja sosiaalista ulossulkemista kokeville lapsille ja nuorille. Osallisuus palveluissa on yksi Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (Right to Belong) -tutkimuskonsortion viidestä työpaketista. Oikeus osallisuuteen -konsortio on osa strategisen tutkimuksen YOUNG-ohjelmaa. Strategisen tutkimuksen ohjelmat ja niiden hankkeet saavat rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.


Kirjoittaja
Anni Kyösti

Olen projektitutkija Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa vuoden 2022 alussa Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Aiemmin olen tehnyt monipuolisesti tutkimusta kuntien toiminnasta ja johtamisesta.

Tutustu asiantuntijaan
Kirjoittaja
Suvi-Sadetta Kaarakainen

Toimin projektitutkijana Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa helmikuussa 2022 Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen.

Taustaltani olen kulttuurihistorijoitsija ja olen tehnyt monitieteistä tutkimusta yhteiskunnan ja kulttuurin digitalisoitumiseen liittyen.

Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma