Uutiset>Blogi

Huomaako kukaan yksinäistä? Lasten ja nuorten yksinäisyyden tunnistaminen palvelujärjestelmässä

Yksinäisyyden kokemukset lapsilla ja nuorilla korostuivat korona-aikana. Merkittävää parannusta ei ole tapahtunut, vaikka arki on palautunut jokseenkin ennalleen. Lasten ja nuorten yksinäisyys on vakava ongelma niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Osallisuus palveluissa (Services to Belong) -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen vähentämiseen lapsuudessa ja nuoruudessa erityisesti palvelujärjestelmän näkökulmasta. Tutkimus on osa Right to Belong -tutkimuskonsortiota.

Maailman paras maa kasvaa?

Suomessa on kattava palvelujärjestelmä, jonka piiriin jokainen lapsi ja nuori jossain elämänvaiheessa kuuluu. Tarjolla on niin ennalta ehkäiseviä kuin korjaaviakin sote-palveluita lapsille ja nuorille aina lastenneuvolasta lastensuojeluun. Esi- ja perusopetuspalvelumme ovat maailmankin mittakaavassa kattavat ja tavoittavat lähes jokaisen Suomessa asuvan lapsen.

Hyvinvointiyhteiskunnan luonteeseen kuuluu, että tarjolla on myös monipuolisia nuoriso- ja muita vapaa-ajan palveluita. Tiedämme kuitenkin toistaiseksi vielä vähän siitä, millä tavalla palvelujärjestelmässämme tunnistetaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä tai onnistutaan auttamaan yksinäisyyttä ja ostrakismia kokevia lapsia ja nuoria.

Ratkaisuja yksinäisyyden tunnistamiseen

Osana Right to Belong -tutkimuskonsortiota Itlassa tutkitaan erityisesti sitä, millä tavalla lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja ostrakismia tunnistetaan palveluissa, ja millä tavalla lasten ja nuorten näkemyksiä huomioidaan palveluiden kehittämisessä – tai ollaan tunnistamatta ja huomioimatta.

Tutkimuksessa kerätään ja hyödynnetään laajaa aineistoa, joka sisältää:

  • kolmena peräkkäisenä vuotena toistettavan digitaalisen aivoriihen 15 vuotta täyttäneille yläkoululaisille yksinäisyyden vähentämisen ratkaisuista
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti-keskusteluaineiston v. 2010–2023
  • havainnoinnin lastensuojeluyksikössä
  • haastattelut ja kyselyn lasten ja nuorten yksinäisyyskokemuksista lastensuojelussa
  • haastattelut kuntien sivistys- ja nuorisopalveluissa
  • hyvinvointialueiden haastattelut
  • kansallisen tason haastattelut (eri ministeriöt, AVI).

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tapoja, joiden avulla lasten ja nuorten yksinäisyyttä voidaan tunnistaa eri palveluissa. Lisäksi pyritään kehittämään tapoja, joilla yksinäisyyttä tai ostrakismia kokevia lapsia ja nuoria voidaan auttaa. Erityisen keskeisessä asemassa on lasten ja nuorten äänen vahvistaminen palveluissa. Jotta palvelut voivat aidosti auttaa lapsia ja nuoria, tarvitsemme tietoa siitä, millaista apua ja tukea lapset ja nuoret tarvitsevat ja toivovat saavansa yksinäisyyden ja ostrakismin kokemuksiin.

Sen lisäksi että keräämme tietoa lapsilta ja nuorilta heidän tarpeistaan, tarvitsemme aikuisia, jotka palvelujärjestelmän eri kohdissa pysähtyvät kuulemaan lasten ja nuorten kokemuksia ja etsivät ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan. Tarvitsemme tietoisuuden lisäämistä ja ilmiön tunnistamista. Jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän aikuisen vastuulla on puuttua yksinäisyyteen ja sosiaaliseen ulossulkemiseen.

Osallisuus palveluissa (Services to Belong) -hankkeessa, jossa Itlan on mukana, tutkitaan ja kehitetään palveluja yksinäisyyttä ja sosiaalista ulossulkemista kokeville lapsille ja nuorille. Osallisuus palveluissa on yksi Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (Right to Belong) -tutkimuskonsortion viidestä työpaketista. Oikeus osallisuuteen -konsortio on osa strategisen tutkimuksen YOUNG-ohjelmaa. Strategisen tutkimuksen ohjelmat ja niiden hankkeet saavat rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.


Kirjoittaja
Anni Kyösti

Olen projektitutkija Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa vuoden 2022 alussa Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Aiemmin olen tehnyt monipuolisesti tutkimusta kuntien toiminnasta ja johtamisesta.

Tutustu asiantuntijaan
Kirjoittaja
Suvi-Sadetta Kaarakainen

Toimin projektitutkijana Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa helmikuussa 2022 Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen.

Taustaltani olen kulttuurihistorijoitsija ja olen tehnyt monitieteistä tutkimusta yhteiskunnan ja kulttuurin digitalisoitumiseen liittyen.

Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.