Uutiset>Uutiset
31.03.2023

Itlalle valtionavustus lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien juurruttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Itlalle 5 miljoonan euron valtionavustuksen lapsille ja nuorille suunnattujen näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien juurruttamisen vahvistamiseen.

Itlan Kasvun tuki -työssä on jo vuosia rakennettu interventio- ja implementointiosaamista. Kasvun tuki -toimituksessa arvioidaan lapsille ja nuorille suunnattuja psykososiaalisia menetelmiä, ja niiden suunnitelmallista käyttöönottoa edistetään yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Valtionavustuksen turvin Itla vahvistaa psykososiaalisten menetelmien tutkimusperustaista käyttöönottoa hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kunnissa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustusta voidaan käyttää myös menetelmien kotipesätoiminnan jatkumisen varmistamiseen ja laajentamiseen yliopistosairaaloissa.

Osaamisen koordinointi on erityisen tärkeää juuri nyt, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille, kunnat vastaavat edelleen sivistyspalveluista ja hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden työnjakoa ja prosesseja luodaan.


“Rahoituksella vahvistetaan kansallisesti psykososiaalisten menetelmien implementointiosaamista palvelujärjestelmässämme. Osaamisen vahvistamisella tavoitellaan loppupäässä sitä, että lapsille ja nuorille voidaan entistä suunnitelmallisemmin tarjota psykososiaalista tukea ja ohjantaa peruspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa”, Itlan Kasvun tuki -toiminnan johtaja Petra Kouvonen kertoo.“Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä tukea lasten ja nuorten näyttöön perustuvien interventioiden käyttöönottoa ja implementointia on suuri merkitys Suomessa asuville lapsille ja nuorille. Erityisen tärkeää on se, että ministeriö on halunnut tukea pitkäjänteistä työtä ja valtakunnallisen toimintamallin rakentamista. Toiminnalla tulee olemaan suuri vaikutus myös palvelutarjontaan liittyvään yhdenvertaisuuteen”, iloitsee toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Lasten ja nuorten näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien juurruttaminen liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman Kansalliseen mielenterveysstrategiaan.

Pyöreän pöydän keskustelu Näytön paikka! käynnistää toiminnan

Itlan valtionavustuksella toteutettavan toiminnan avauksena järjestetään tänään pyöreän pöydän keskustelu Näytön paikka! Kohti vahvistuvaa lasten ja nuorten mielenterveyttä – miten tutkimusnäyttö voi tukea päätöksentekoa, kun valitaan käyttöön otettavaa terapeuttista menetelmää?

Keskustelu on ensimmäinen kolmen keskustelun sarjasta, jonka tavoitteena on kartoittaa yhteistyössä tarvittavia toimia tutkimusperustaisuuden lisäämiseksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Ensimmäistä keskustelua pohjustavat kansainvälisestä tietopohjasta ja näyttöön perustuvien menetelmien jalkauttamisen kokemuksista interventio- ja implementointitutkimuksen professorit Pim Cuijpers ja Heleen Riper Alankomaista.


”Psykososiaalisten menetelmien hyödyntäminen kansallisesti, suunnitelmallisesti ja tutkittuun tietoon perustuen mahdollistaa hyvinvointialueilla toimintaa, jossa yliopistosairaalat voivat alkaa muodostaa vaikuttaviksi todettujen psykososiaalisten menetelmien osaamiskeskittymiä tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi yliopiston, THL:n ja Itlan kanssa”, toteaa pyöreän pöydän keskustelun avaava johtaja Andreas Blanco Sequeiros sosiaali- ja terveysministeriöstä.


Keskustelusarjan järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itla.

Lisätietoja

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki