Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Itlalle 5 miljoonan euron valtionavustuksen lapsille ja nuorille suunnattujen näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien juurruttamisen vahvistamiseen.

Itlan Kasvun tuki -työssä on jo vuosia rakennettu interventio- ja implementointiosaamista. Kasvun tuki -toimituksessa arvioidaan lapsille ja nuorille suunnattuja psykososiaalisia menetelmiä, ja niiden suunnitelmallista käyttöönottoa edistetään yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Valtionavustuksen turvin Itla vahvistaa psykososiaalisten menetelmien tutkimusperustaista käyttöönottoa hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kunnissa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustusta voidaan käyttää myös menetelmien kotipesätoiminnan jatkumisen varmistamiseen ja laajentamiseen yliopistosairaaloissa.

Osaamisen koordinointi on erityisen tärkeää juuri nyt, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille, kunnat vastaavat edelleen sivistyspalveluista ja hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden työnjakoa ja prosesseja luodaan.

“Rahoituksella vahvistetaan kansallisesti psykososiaalisten menetelmien implementointiosaamista palvelujärjestelmässämme. Osaamisen vahvistamisella tavoitellaan loppupäässä sitä, että lapsille ja nuorille voidaan entistä suunnitelmallisemmin tarjota psykososiaalista tukea ja ohjantaa peruspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa”, Itlan Kasvun tuki -toiminnan johtaja Petra Kouvonen kertoo.

“Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä tukea lasten ja nuorten näyttöön perustuvien interventioiden käyttöönottoa ja implementointia on suuri merkitys Suomessa asuville lapsille ja nuorille. Erityisen tärkeää on se, että ministeriö on halunnut tukea pitkäjänteistä työtä ja valtakunnallisen toimintamallin rakentamista. Toiminnalla tulee olemaan suuri vaikutus myös palvelutarjontaan liittyvään yhdenvertaisuuteen”, iloitsee toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

Lasten ja nuorten näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien juurruttaminen liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman Kansalliseen mielenterveysstrategiaan.

Pyöreän pöydän keskustelu Näytön paikka! käynnistää toiminnan

Itlan valtionavustuksella toteutettavan toiminnan avauksena järjestetään tänään pyöreän pöydän keskustelu Näytön paikka! Kohti vahvistuvaa lasten ja nuorten mielenterveyttä – miten tutkimusnäyttö voi tukea päätöksentekoa, kun valitaan käyttöön otettavaa terapeuttista menetelmää?

Keskustelu on ensimmäinen kolmen keskustelun sarjasta, jonka tavoitteena on kartoittaa yhteistyössä tarvittavia toimia tutkimusperustaisuuden lisäämiseksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Ensimmäistä keskustelua pohjustavat kansainvälisestä tietopohjasta ja näyttöön perustuvien menetelmien jalkauttamisen kokemuksista interventio- ja implementointitutkimuksen professorit Pim Cuijpers ja Heleen Riper Alankomaista.

”Psykososiaalisten menetelmien hyödyntäminen kansallisesti, suunnitelmallisesti ja tutkittuun tietoon perustuen mahdollistaa hyvinvointialueilla toimintaa, jossa yliopistosairaalat voivat alkaa muodostaa vaikuttaviksi todettujen psykososiaalisten menetelmien osaamiskeskittymiä tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi yliopiston, THL:n ja Itlan kanssa”, toteaa pyöreän pöydän keskustelun avaava johtaja Andreas Blanco Sequeiros sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Keskustelusarjan järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itla.

Lisätietoja

Johtaja Petra Kouvonen, 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, 050 318 7068, petri.virtanen@itla.fi

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote