Uutiset>Uutiset
22.03.2023

Itlan lapsilisämallissa lapsilisää saavat myös 17-vuotiaat ja se maksetaan suoraan nuorille itselleen

Itla on tehnyt tähän asti laajimman vaikutusten arvioinnin lapsilisäjärjestelmän muutoksista Suomessa. Lapsilisäjärjestelmä on aika uudistaa. Tänään julkaistussa raportissa esitetään Lapsilisä 2.0 -malli, jossa lapsilisää maksetaan myös 17 vuotta täyttäneille toisin kuin nyt, ja lapsilisä maksetaan lapselle itselleen 15. syntymäpäivästä alkaen. Lapsilisän verottaminen todettiin kannattamattomaksi.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tänään julkaistava raportti Miten uudistaa lapsilisäjärjestelmää? Ehdotuksia lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi on tähän asti laajin vaikutusarvio lapsilisäjärjestelmän uudistuksista Suomessa.

Itla on analysoitunut lapsilisäjärjestelmän haasteita, tehnyt kansainvälistä vertailua sekä arvioinut seitsemän eri kehittämisehdotusta. Lapsilisäjärjestelmää tulisi uudistaa niin, että se palvelisi entistä paremmin lapsia, vahvistaisi lasten asemaa yhteiskunnassa ja turvaisi nuorten itsenäistymistä.

Lapsista universaalisti maksettava lapsilisä on ollut voimassa 75 vuotta lähes muuttumattomana.

Arvioidut uudistusehdotukset ovat sisaruskorotuksen poisto, alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille maksettava korotus, lapsilisän ulottaminen 17-vuotiaille, lapsilisän verotus, lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi eli lapsilisää ei huomioida tulona toimeentulotuessa sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 15 vuotta, yksinhuoltajakorotuksen muutokset sekä erillinen Lapsilisä 2.0 -malli. Arvioinnit perustuivat mikrosimulointimallinnukseen.

Lapsilisäjärjestelmä uhkaa näivettyä ilman uudistuksia

Nykyisen lapsilisäjärjestelmän haasteena ovat lapsilisän arvon aleneminen ja ongelmat etävanhemmille ja lapsille, jotka asuvat vuoroittain eronneiden vanhempien luona.


Lapsilisäjärjestelmää uhkaa kuihtuminen. Toisin kuin useissa muissa sosiaalietuuksissa lapsilisän reaaliarvo on laskenut merkittävästi. Syy tähän on se, että lapsilisää ei ole sidottu indeksiin eikä lapsilisä siten seuraa hintojen muutosta, kertoo tutkimusprofessori Tiina Ristikari.Jos lapsilisäjärjestelmä pysyy ennallaan, lapsilisämenot tulevat vähenemään lähivuosina syntyvyyden laskun vuoksi. Lapsilisän kuihtumisella voi kuitenkin olla vaikutusta syntyvyyden laskuun, jatkaa Ristikari.


Lisäksi lapsilisäjärjestelmä on ongelmallinen kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osalta, koska he eivät hyödy lapsilisästä samalla tavalla kuin vanhempien kanssa asuvat lapset.

Lapsilisän ulottaminen 17-vuotiaille maksaisi 68 miljoonaa euroa vuodessa

Lapsilisän maksaminen loppuu liian aikaisin, eikä se tue nuoria aikuistumisen kynnyksellä. Raportin kansainvälinen katsaus osoitti, että Suomi on vertailumaista ainoa, jossa lapsilisän maksaminen päättyy lapsen täyttäessä 17 vuotta.

Lapsilisän ulottaminen 17-vuotiaisiin maksaisi 68 miljoonaa euroa vuodessa ja vähentäisi lapsiperheköyhyyttä 0,1 prosenttiyksikköä, joka vastaa noin 1 300 lasta.


Yleinen myytti on, että lapsilisää maksetaan kaikille lapsille. Lapsilisää maksetaan perheille eikä lapsilisää makseta 17-vuotiaasta lapsesta. Lapsilisän maksun päättyminen sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta, on erikoinen historiallinen jäänne, toteaa projektitutkija Lauri Mäkinen.


17-vuotiaiden pois jättäminen on ongelmallista myös siksi, että silloin lapsen kustannukset ovat korkeimmillaan.

Lapsilisän verotus ei ole vaivan arvoista

Verotuksen ja lapsilisän 70 euron korotuksen kustannusneutraali yhdistelmä vähentäisi lapsiperheköyhyyttä vain 0,1 prosenttiyksikköä, joka vastaa noin 900 lasta vähemmän köyhyydessä.

Huomioitavaa on, että verotus ei kohtelisi lapsiperheitä tasapuolisesti, vaan nostaisi yhden aikuisen perheiden köyhyysastetta.


Lapsilisän verotusta perustellaan usein oikeudenmukaisuudella. Tuloksemme puhuvat kuitenkin perustelua vastaan. Lapsilisän verotus ei vähennä lapsiperheköyhyyttä. Pienituloisilla veroprosentti voi olla korkeampi koska he saavat sosiaalietuuksia. Alueiden erot kunnallisveroprosentissa voivat myös selittää yllättävää tulosta, kertoo Mäkinen.


Näyttöön perustuva Lapsilisä 2.0 korostaa lapsen asemaa

Lapsilisä 2.0 -mallissa lapsilisä ulotetaan kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin. Lapsilisää uudistetaan niin, että sisaruskorotus poistetaan, mutta sitä kompensoidaan pienten lasten korotuksella sekä itsenäistymiskorotuksella 17-vuotiaille. Lisäksi lapsilisä jaetaan molempien vanhempien kesken.

Mallissa lapsilisä maksetaan suoraan lapselle sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 15 vuotta, eikä se ole silloin vähennettävää tuloa toimeentulotuessa.


Lapsilisäjärjestelmä ei tällä hetkellä tunnista lapsen itsenäistä asemaa. Lapsilisän maksaminen lapselle itselleen vahvistaisi nuorten toimijuutta ja tukisi taloudellista itsenäistymistä, kertoo Tiina Ristikari.Tässä tutkimuksessa olemme tehneet vaikutusten arviointia, jonka pohjalta tulevien päättäjien tulisi tehdä punnittuja päätöksiä, jatkaa Ristikari.


Lapsilisäjärjestelmän uudistusehdotusten arvioinnit tehtiin yhteistyössä Kelan tutkijoiden kanssa.

Raporttia käsitellään 23.3. webinaarissa Miten uudistaa lapsilisäjärjestelmää?


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Lauri Mäkinen

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 663 9626

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki