Uutiset>Uutiset
20.05.2024

Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu

Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.

Vuosi 2023 oli Itlassa monenlaisten muutosten ja uusien avausten aikaa. Itlan toiminta laajentui merkittävästi ulkopuolisen rahoituksen ansiosta. Uudet avaukset täydentävät työtämme yhteisövaikuttavuuden edistämisessä, psykososiaalisten menetelmien arvioinnissa ja käyttöönoton tuessa sekä johtamiskoulutuksessa. 

Vuoden 2023 aikana

  • Teimme yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa ja tuimme niiden tehtävää lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien ratkomisen, palveluiden systeemisen uudistumisen sekä johtamiskoulutuksen osalta.
  • Edistimme lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi tarkoitettujen vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa Kasvun tuki KI -hankkeessa (2023-2025).
  • Yhteisövaikuttavuustyö on laajentunut viidelle hyvinvointialueelle. Tutkimusverkostossa julkaistiin 15 tutkimusta ja tutkimustuloksia integroitiin osaksi alueellista kehittämistyötä.
  • Tuotimme uutta tutkimustietoa lapsiperheköyhyydestä ja muun muassa lapsilisäjärjestelmän vaikutusten arvioinnin. Käynnistimme kokeilun Oulussa talousongelmien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi.
  • Tutkimme nuorten mielenterveysinterventioiden käyttöönottoa sekä yksinäisyyden ja sosiaalisen ulossulkemisen vähentämistä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa hankkeissa.
  • Olimme mukana strategisen tutkimuksen yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä YOUNG- ja PANDEMICS-ohjelmajohtajuuksien kautta.

Uudet avaukset näkyivät henkilöstön määrän kasvuna. Myös uusi toimitusjohtaja Katri Vataja aloitti työnsä Itlassa vuoden 2023 aikana.


”Muutokset niin työyhteisössä kuin toimintaympäristössä nostavat esiin uusia tarpeita, mahdollisuuksia ja näkökulmia. Vuoden 2024 aikana kirkastamme näkemystämme lasten, nuorten ja perheiden hyvästä ja tavoitellusta tulevaisuudesta, jonka eteen haluamme pitkäjänteisesti toimia ja innostaa myös muita toimimaan”, kertoo Katri Vataja.


Itlan valtuuskunnan puheenjohtaja kansanedustaja Pia Hiltunen nostaa vuosikertomuksen esipuheessa esiin lapsiperheköyhyyden, mielenterveyden haasteet ja digitaalisen maailman nopean kehittymisen uhat. Hän kuitenkin muistuttaa myös vahvuuksistamme:


”Koulutusjärjestelmämme on edelleen yksi maailman parhaista, ja panostamalla varhaiskasvatukseen sekä koulutukseen voimme varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa. Lisäksi Suomella on vahva perinne lapsiystävällisestä politiikasta, ja jatkamalla sen kehittämistä voimme varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen ja suojan.”


Tutustu Itlan vuosikertomukseen. Vuosikertomus on julkaistu myös ruotsiksi ja suppeampana englanniksi.

Itla edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Itla rakentaa siltoja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välille. Toimintaa ohjaavat lapsen oikeudet sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Tietoperustaisuus on Itlan toiminnalle keskeistä.

Päivitys 22.5.2024 klo 15.02: vuoden 2023 ostolaskuaineisto on päivitetty Itlan aineistopankkiin.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää Itlan toiminnasta.

Katri Vataja

Toimitusjohtaja

CEO

040 702 0899

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma