Uutiset>Uutiset
07.06.2023

Kasvun tuki -aikakauslehti: Käyttäytymistaitojen oppimisella hyvinvointia kouluun

Kasvun tuki -aikakauslehden uusimmassa numerossa etsitään vastauksia parempaan hyvinvointiin koulussa muun muassa käyttäytymis-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettelun kautta. Lehti julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa Journal.fi-palvelussa.

Kasvun tuki -aikakauslehden viides numero on ilmestynyt. Tämänkertaisen lehden artikkeleista moni liittyy kouluun.

Arvioitavana ProKoulu-toimintamalli

Piia KarjalaisenLotta Heikkilän ja Heidi Backmanin laatimassa systemaattisessa katsauksessa arvioitavana on ProKoulu-toimintamalli, jossa käyttäytymistaitojen opettaminen nostetaan koulun keskeiseksi tehtäväksi. ProKoulu-toimintamalli osoittautui toimivaksi menetelmäksi, ja sen näyttö arvioitiin vahvaksi.

ProKoulu-toimintamallin arviointi on toinen uuden arviointijärjestelmän mukaisesti tehty katsaus. Lehdessä kerrotaan tarkemmin myös Kasvun tuen arviointijärjestelmän uudistuksesta ja arvioitsijakoulutuksesta.

Koulumaailmaan paneutui myös Anne-Elina Salo väitöskirjaansa pohjautuvassa artikkelissa, jossa hän tarkasteli resilienssin rakentumista varhaisnuoruudessa. Salo ottaa artikkelissaan esille opettajien vuorovaikutus- ja tunnetaidot, jotka hänen mukaansa pitäisi nostaa keskiöön opettajien koulutuksessa.

Koululla tärkeä rooli kriiseissä

Lehden artikkeleissa pureudutaan myös koulun merkitykseen kriisitilanteissa. Eija PakarinenNoona Kiuru ja Virve Valtonen kirjoittavat artikkelissaan, että koronapandemia korosti koulun merkitystä lapsille ja nuorille tärkeänä sosiaalisena yhteisönä. Heidän mukaansa tuleviin kriiseihin varaudutaankin parhaiten tukemalla lasten ja nuorten hyvinvointia tavallisessa kouluarjessa.

Koronapandemian lisäksi koululla on merkitystä myös maahanmuuttotaustaisten lasten kiinnittymisessä uusiin elinoloihin. Heidi Parviainen kirjoittaa lektiossaan, että konfliktialueelta pakeneminen saattaa turvata lapsen hengissä pysymisen, mutta lapsen kehityksen ja mielenterveyden turvaaminen vaatii toimia myös paon jälkeen.

Lisäksi lehdessä käsitellään sosiaalityön mahdollisuuksia tukea neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja heidän perheitään, Helsingin kaupungin MDFT-palveluita, raskaus- ja vauva-ajan masennukseen ja ahdistukseen tekeillä olevaa hoitosuositusta sekä satunnaistetun vertailukokeen aineiston analysointia.

Kasvun tuki -lehti nyt Journal.fi-palvelussa

Kasvun tuki -lehti ilmestyy tästä lähtien Journal.fi-palvelussa. Journal.fi on uusi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on noin 130 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

– Samassa palvelussa muiden tieteellisten lehtien kanssa oleminen tuo meille lisää näkyvyyttä ja sen myötä toivottavasti tunnettuutta, toteaa Kasvun tuki -lehden päätoimittaja, Itlan tiedeasiantuntija Marko Merikukka.

Tutustu lehteen!


Lisätietoja

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Science Specialist

Research Integrity Adviser

Kasvun tuki

040 647 5565

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki