Uutiset>Uutiset
13.11.2023

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa -verkkokurssi on julkaistu

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille suunnattu Itlan tuottama ja Opetushallituksen rahoittama verkkokurssi on julkaistu. Verkkokurssin sisällön suunnitteluun ovat vaikuttaneet esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien toiveet ja tarve tutkittuun tietoon perustuville käytänteille

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen -verkkokurssi on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille. Kurssi soveltuu lisäksi muiden kouluasteiden ammattilaisille, alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.

Kurssilla opitaan tutkimustietoon perustuvia vaikuttavia keinoja ryhmän ja yksilön myönteisen käyttäytymisen ohjaamiseen ja tukemiseen sekä ei-toivotun käyttäytymisen vähentämiseen. Keskeistä on tiedon saaminen tehokkaista positiivisista käyttäytymisen tukemisen strategioista.

Kurssilla tarkastellaan myös kasvattajan ammatillista identiteettiä ja ammattietiikkaa sekä kasvattajan oman toiminnan vaikutusta oppijoiden käyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä ammattilaisen itsereflektiokykyä suhteessa käyttäytymisellään reagoiviin lapsiin ja nuoriin.

Verkkokurssi löytyy Kasvun tuen sivuilta sekä Opetushallituksen sivulta.

Kurssin kehittäminen on jatkotyötä VIP-hankkeelle

Opetushallituksen hallinnoiman ja rahoittaman Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston työssä kehitettiin vuosien 2018–2022 aikana vaativaa, monialaista tukea, mutta myös ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaista tukea. Tavoitteena oli monialaisen yhteistyön kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Verkostossa oli lisäksi pyrkimyksenä vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista.

VIP-hankkeen yhtenä teemaryhmänä oli käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret. Teemaryhmän kehittämistyöllä oli kolme tavoitetta:

  1. Jäsentää ilmiötä lasten ja nuorten käyttäytymisellään reagoimisesta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa
  2. Tunnistaa vaikuttavat toimet, joilla lasten ja nuorten lähiympäristössä käyttäytymisellä reagoimiseen voidaan vastata.
  3. Vauhdittaa ja tukea sellaisen tutkimustiedon leviämistä, jolla voidaan vahvistaa käyttäytymiseen liittyvää tukea perustasolla.

Teemaryhmä järjesti VIPU-yhdyshenkilöille kyselyn vaativan erityisen tuen tarpeista esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. VIPU-yhdyshenkilöt koostuivat oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista vastaavista sekä opiskeluhuollon edustajista.

Vastaajilta kysyttiin kokemuksia ja näkemyksiä työskentelyn solmukohdista tilanteissa, joissa lapsi tai nuori haastaa ympäristöä käyttäytymisellään. Lisäksi heiltä tiedusteltiin, millaisia kysymyksiä ilmiö omassa työyhteisössä herättää ja millaiset ovat valmiudet sen kohtaamiseen.

Tukea arkeen -opas verkkokurssin pohjana

Kyselystä saatujen vastausten perusteella vastaajat toivoivat tutkittuun ja luotettavaan tietoon nojaavia ohjeita ja askelmerkkejä tilanteisiin.

Kyselyn vastausten innoittamana päätettiin laatia opas. Oppaan kokoamiseksi perustettiin projektiryhmä, jonka työtä VIP-hankkeen teemaryhmä tuki ja Itla koordinoi. Pohjatyöksi tehtiin kaksi systemaattista kirjallisuushakua. Toinen joustavasti tehostuvan tuen ydinelementeistä ja toinen ryhmänhallinnasta opetusryhmissä, joissa esiintyy käyttäytymisen haasteita.

Lisäksi projektiryhmä kartoitti monialaisesti sellaisia tutkimukseen perustuvia keinoja, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Samalla etsittiin myös tapoja vaikuttaa käytösongelmia ylläpitäviin ja niitä aiheuttaviin tekijöihin lasten ja nuorten kasvuympäristössä.

Opetushallitus julkaisi projektiryhmän tekemän työn pohjalta ”Tukea arkeen! Keinoja lasten ja nuorten emotionaalisten, sosiaalisten ja käyttäytymisen taitojen tukemiseksi” -oppaan vuoden 2022 lopussa.

Juuri julkaistu verkkokurssi pohjautuu Tukea arkeen -oppaaseen. Verkkokurssin rahoitti Opetushallitus ja se jatkoi yllä kuvatulla tavalla VIP-verkoston teemaryhmän työtä.

Verkkokurssi tulee laajenemaan uusilla moduuleilla Kasvun tuki KI -hankkeen kehittämistyön myötä vuosien 2024–2025 aikana.


Lisätietoja

Päivi Uro

Asiantuntija

Specialist

040 531 1428
Piia Karjalainen

Kehittämispäällikkö

Development Manager

Kasvun tuki

040 662 4821

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki