Uutiset>Uutiset
09.10.2023

Kysely nuorten aikuisten kokemuksista lapsuuden köyhyydestä

Oletko kokenut lapsuudessasi köyhyyttä? Minkälaiset asiat auttoivat pärjäämään? Tunnistatko lapsuudessasi koetun köyhyyden vaikuttavan aikuisiällä?

Itlan Samalta viivalta -ohjelman Valoisat-ryhmän nuoret kutsuvat 18–30-vuotiaita nuoria aikuisia vastaamaan kyselytutkimukseen, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, miten perheiden taloudelliset haasteet ovat näyttäytyneet nuorten aikuisten lapsuudessa ja vaikuttavatko kokemukset nykyiseen elämäntilanteeseen. Samalla halutaan löytää niitä asioita ja keinoja, jotka ovat tärkeitä köyhyydessä pärjäämisen kannalta.

Kyselyyn vastaamalla autat ymmärtämään paremmin, kuinka Suomessa voidaan parantaa tukiverkostoja ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia perheiden taloudellisten vaikeuksien keskellä. Kokemustieto voi myös auttaa lapsiperhepalveluiden sekä kolmannen sektorin toiminnan kehittämisessä.

Kyselyn avulla saatua aineistoa hyödynnetään Samalta viivalta -ohjelman tutkimus- ja vaikuttamistyössä. Kyselyn löydöksistä viestitään poliittisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Kyselyn tuloksista tiedotetaan Itlan kanavissa keväällä 2024.

Kysely on auki 9.10.–12.11.2023. Vastaaminen on anonyymia ja kestää noin 30 minuuttia. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvomme neljä 30 euron arvoista Finnkinon lahjakorttia. Arvonta on osallistujille täysin vapaaehtoinen, mutta henkilötietojen antaminen on edellytys arvontaan osallistumiselle. Arvonnassa annettuja tietoja ei voida yhdistää vastaajan vastauksiin. Voittajat arvotaan viikon kuluttua osallistumisajan päättymisestä, palkinnot toimitetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä. Arvonnan tarkemmat säännöt ovat luettavissa kyselyn tietosuojailmoitus -sivulta.

Itlan Samalta viivalta -ohjelma keskittyy lapsiperheköyhyyden tutkimukseen ja ilmiön ymmärtämiseen. Osana ohjelmaa toimii nuorten kokemusvaikuttajien ryhmä Valoisat, jonka tehtävänä on valaista lapsiperheköyhyyttä ilmiönä sekä ohjata tutkimustoimintaa ja viestintää yhdessä Itlan kanssa.

Lisätietoja

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Lauri Mäkinen

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 663 9626

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys