Oletko kokenut lapsuudessasi köyhyyttä? Minkälaiset asiat auttoivat pärjäämään? Tunnistatko lapsuudessasi koetun köyhyyden vaikuttavan aikuisiällä?

Itlan Samalta viivalta -ohjelman Valoisat-ryhmän nuoret kutsuvat 18–30-vuotiaita nuoria aikuisia vastaamaan kyselytutkimukseen, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, miten perheiden taloudelliset haasteet ovat näyttäytyneet nuorten aikuisten lapsuudessa ja vaikuttavatko kokemukset nykyiseen elämäntilanteeseen. Samalla halutaan löytää niitä asioita ja keinoja, jotka ovat tärkeitä köyhyydessä pärjäämisen kannalta.

Kyselyyn vastaamalla autat ymmärtämään paremmin, kuinka Suomessa voidaan parantaa tukiverkostoja ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia perheiden taloudellisten vaikeuksien keskellä. Kokemustieto voi myös auttaa lapsiperhepalveluiden sekä kolmannen sektorin toiminnan kehittämisessä.

Kyselyn avulla saatua aineistoa hyödynnetään Samalta viivalta -ohjelman tutkimus- ja vaikuttamistyössä. Kyselyn löydöksistä viestitään poliittisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Kyselyn tuloksista tiedotetaan Itlan kanavissa keväällä 2024.

Kysely on auki 9.10.–12.11.2023. Vastaaminen on anonyymia ja kestää noin 30 minuuttia. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvomme neljä 30 euron arvoista Finnkinon lahjakorttia. Arvonta on osallistujille täysin vapaaehtoinen, mutta henkilötietojen antaminen on edellytys arvontaan osallistumiselle. Arvonnassa annettuja tietoja ei voida yhdistää vastaajan vastauksiin. Voittajat arvotaan viikon kuluttua osallistumisajan päättymisestä, palkinnot toimitetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä. Arvonnan tarkemmat säännöt ovat luettavissa kyselyn tietosuojailmoitus -sivulta.

Vastaa kyselyyn.

Itlan Samalta viivalta –ohjelma keskittyy lapsiperheköyhyyden tutkimukseen ja ilmiön ymmärtämiseen. Osana ohjelmaa toimii nuorten kokemusvaikuttajien ryhmä Valoisat, jonka tehtävänä on valaista lapsiperheköyhyyttä ilmiönä sekä ohjata tutkimustoimintaa ja viestintää yhdessä Itlan kanssa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Mari Hirvonen, Itla, 044 363 7276, mari.hirvonen@itla.fi

Projektitutkija Lauri Mäkinen, Itla, 040 663 9626, lauri.makinen@itla.fi

Kyselyn tietosuojailmoitus