Uutiset>Uutiset
05.10.2021

Miten lapsemme voivat? – Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki Itlasto on julkaistu

Itla julkaisee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankin, Itlaston. Itlastosta löytyy hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden avulla vastauksia siihen, miten lapsemme voivat.

”Olemme koonneet lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia kansallisia indikaattoreita yhteen paikkaan. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman helposti kokonaiskuva lastemme voinnista”, toteaa tiedeasiantuntija Marko Merikukka. ”Kun etsit tietoa vaikkapa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kehityksestä tai siitä, pitivätkö nuoret koulusta enemmän nykyisin kuin viisi vuotta aikaisemmin, vastaus löytyy Itlastosta”, Merikukka jatkaa.


Itlastossa tieto esitetään visuaalisesti näyttävässä ja helposti hahmottuvassa muodossa. Itlastossa on yli 50 indikaattoria, jotka kuvaavat lasten ja nuorten vointia koulupudokkuudesta harrastamiseen ja koulukiusaamisen vähentymisestä perheen koettuun taloudelliseen tilanteeseen. 

Kuva: Itlaston selailunäkymä, jossa indikaattoreita esittävät ilmapallot liittyvät osaksi lasten ja nuorten arkea.

Tieto Itlastoon tuodaan Tilastokeskuksesta ja Sotkanetistä  

Itlasto sisältää indikaattoreita, jotka luetaan koneellisesti tilastotuottajien tietokannoista, tällä hetkellä Tilastokeskuksen tietokannoistasta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanetistä.  

Tiedot päivittyvät Itlastoon nopeasti sen jälkeen, kun tilastotuottajat ovat julkaisseet saavat indikaattorit julkaistua. Tilastotuottajat päivittävät tiedot omiin tietokantoihinsa kerran tai kaksi vuodessa.  

Lasten ja nuorten vointia koskevaa indikaattoritietoa on tarjolla, mutta sitä täytyy etsiä useammasta paikasta. Itla ei tuota uusia indikaattoreita Itlastoon, vaan kokoamme olemassa olevia säännöllisesti päivittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevia indikaattoreita yhdelle sivustolle, etenkin paremman päätöksenteon tueksi. 


”Suomessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointitietoa on saatavilla, mutta tieto ei välttämättä ole helposti löydettävissä eri tilastotuottajien aineistoista. Siksi halusimme tiedon tuottajana, välittäjänä ja syntetisoijana koota indikaattoritiedon yhteen paikkaan, Itlastoon. Uskomme, että Itlastolla on suuri käyttöarvo, kun tehdään lasten hyvinvointia ja lapsipolitiikkaa koskevia päätöksiä”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen. 


Alueellista tietoa kansallisen tiedon lisäksi 

Itlaston tänään julkaistavaa ensimmäistä versiota kehitetään edelleen käyttäjien tarpeiden ja palautteen perusteella. Esimerkiksi alueellisen tiedon tarve kansallisen indikaattoritiedon rinnalla on jo kuultu ja tunnistettu. Itlastoa on tarkoitus kehittää tähän suuntaan. 

Itlaston juuret ovat opetus- ja kulttuuriministeriön lasten hyvinvoinnin kansallisissa indikaattoreissa vuodelta 2011 ja lapsiasiavaltuutetun julkaisussa lasten hyvinvoinnin tilasta vuodelta 2014*. Itlasto on rakennettu yhteistyössä Hahmota Oy:n Peter Tattersallin kanssa.  

Itlastoon pääset tutustumaan täältä.


Lisätietoja

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Science Specialist

Research Integrity Adviser

Kasvun tuki

040 647 5565

* OKM (2011). Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit: Tavoitteena tietoon perustuva lapsipolitiikan johtaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-485-994-3 

Aira T, Hämylä R, Kannas L, Aula M-K, Harju-Kivinen R (2014). Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:4.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki