Tänä syksynä käynnistynyt Samalta viivalta -ohjelma pureutuu lapsiperheköyhyyteen ja sen ratkaisemiseen. Ojelman etenemistä voi seurata Mitä tiedämme lapsiperheköyhyydestä? -blogista. 

Blogisarjan lisäksi ohjelmaa voi seurata verkkosivujen ja Itlan sosiaalisen median kanavien kautta. Ohjelman omat sivut löytyvät osoitteesta samaltaviivalta.fi.

Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmalla on kolme tavoitetta:

  1. Selvittää lapsiperheköyhyyden laajuus, kohdentuminen ja syvyys Suomessa.
  2. Tunnistaa vaikuttavia toimia, joilla lapsiperheköyhyyttä voidaan vähentää ja joilla sen negatiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen voidaan ehkäistä.
  3. Vauhdittaa lapsiperheköyhyyteen kohdistuvaa tutkimus-, kokeilu- ja vaikuttamistoimintaa.

Yhteistyöstä näkökulmia ohjelman toteutukseen

Syksyn aikana olemme kertoneet ohjelmasta sidosryhmille ja kuulleet erilaisia näkökulmia. Saimme tilaisuuden esitellä ohjelmaa myös ministeri Hanna Sarkkiselle, joka toivotti ohjelman tervetulleeksi ja esitti näkökulmia tutkimustiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Ohjelmassa otetaan alusta alkaen vahva osallistava lähestymistapa. Itlan kokemusasiantuntijoiden pyöreässä pöydässä pohdittiin ohjelmalle osallistavia elementtejä. Lasten ja nuorten oikeudet tulla kuulluksi ovat ohjelman keskiössä.

Kansainvälisten yhteistyökumppanien, Canberran yliopiston tutkijoiden kanssa keskusteltiin ohjelman tutkimuskysymyksistä ja niiden metodeista.

Nämä keskustelut ovat olleet arvokkaita. Esittelemme ohjelmaa sidosryhmille myös jatkossa.

Mitä tiedämme lapsiperheköyhyydestä?

Ohjelman alkuvaiheessa selvitämme systemaattisesti, mitä jo tiedämme lapsiperheköyhyydestä. Kokoamme Mitä tiedämme lapsiperheköyhyydestä? -blogisarjaan aikaisempaa tutkimusta lapsiperheköyhyydestä helposti ymmärrettävään muotoon. Blogisarja tulee sisältämään tekstejä muun muassa lapsiperheköyhyyden mittareista, lapsiperheköyhyyden kohdentumisesta ja velkaongelmien heijastumisesta lapsiin.

Hyödynnämme myös ilmiöpöytäpohjaista työskentelymallia, jossa tutkimustietoa tiivistetään ilmiökohtaisesti, ja tunnistetaan keskeiset tietoaukot. Ensimmäinen ilmiöpöytä järjestettiin marraskuun alussa Helsingin kaupungin museossa. Pöydässä keskusteltiin perhetaustan yhteydestä koulutuslopputulemiin aiheen tutkijoiden kanssa. Keskustelun pohjalta tehdään tietosynteesi, jota esitellään seuraavassa pyöreässä pöydässä.

Missä menemme ja mitä voisimme tehdä toisin?

Seuraavassa vaiheessa aloitamme sarjan tutkimuksia, jotka täydentävät lapsiperheköyhyyden kuvaa Suomessa ja tutkivat sitä, mitä voisimme tehdä toisin. Selvitämme, miten lapsiperheköyhyys ilmenee arjessa, palveluissa ja sosiaaliturvassa sekä edellä mainittujen risteyskohtia, ja miten voimme vähentää lapsiperheköyhyyttä ja sen negatiivisia vaikutuksia. Tutkimusta tehdään yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Ohjelmassa julkaistaan säännöllisesti yleistajuisia tekstejä, tieteellisiä artikkeleita, esityksiä sekä raportteja.

Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Itla on

Ohjelmaa johtaa yhteiskuntatieteiden tohtori, Itlan kehitysjohtaja Tiina Ristikari.

 

Aapo Hiilamo

Kirjoittaja on erikoistutkijana Itlan Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa

Lue seuraavaksi