Uutiset>Uutiset
21.02.2024

Uusia kasvoja Itlaan

Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.

Katja Hautamäki asiantuntijaksi

Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa, lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä. Hautamäellä on sairaanhoitajan koulutus, ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa lastensuojelussa ja ikäihmisten parissa sekä toisen asteen psykiatrisena sairaanhoitajana. Täydennyskoulutuksena on IPC-ohjaajan pätevyys. Lisäksi hänellä on kokemusta esihenkilötyöstä. Hautamäki viimeistelee terveystieteen maisterin opintoja johtamisen opintosuuntauksesta.

Heidi Backman erityisasiantuntijaksi

Heidi Backman on aloittanut erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa, jossa koulutetaan arvioitsijoita ja kehitetään arviointiprosessia kansainvälisessä yhteistyössä. Backman on laillistettu psykologi ja psykologian tohtori. Vuonna 2024 hän valmistuu psykoterapeutiksi Helsingin yliopistosta. Backman on aiemmin työskennellyt psykologina erikoissairaanhoidossa, perustasolla ja yksityisellä sektorilla. Tämän lisäksi hän on tehnyt asiantuntijatyötä erikoissairaanhoidossa sekä tutkimustyötä lasten- ja nuorisopsykiatrian alalla.

Noora Lindroos viestinnän asiantuntijaksi

Noora Lindroos on aloittanut viestinnän asiantuntijana Kasvun tuki KI -hankkeessa. Lindroos on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän nauttii yhteiskunnallisesta viestinnästä ja on aiemmin työskennellyt muun muassa lapsen oikeuksien edistämisen parissa Suomen Unicef:lla ja vauhdittanut Suomen siirtymistä kiertotalouteen Sitralla.

Ville Tikkanen projektitutkijaksi

Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkina osana Samalta viivalta Oulu -kokeilua sekä STN:n rahoittamaa Right to Belong (R-to-B) -hanketta. Koulutukseltaan Tikkanen on lääketieteen filosofian tohtori sekä kasvatustieteen maisteri kasvatuspsykologiasta. Hän on väitellyt 12.1.2024 aiheenaan ”Nuoruusiän sosiaalinen toimintakyky ja myöhempi psykiatrinen sairastavuus riskilapsilla ja näiden verrokeilla. Suomalainen skitsofrenian adoptiolapsiperhetutkimus”. Väitöskirjan ohella Tikkanen on työskennellyt yliopisto-opettajana Oulun yliopistolla, psykologian ja kasvatuspsykologian perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.

Pihla Markkanen erityisasiantuntijaksi

Pihla Markkanen on aloittanut erityisasiantuntijana Kasvun tuki KI -hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa. Hankkeessa hän keskittyy mielenterveyden kolmiportaisen tuen mallin kehittämiseen. Koulutukseltaan Markkanen on terveystieteiden tohtori ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän on aiemmin työskennellyt useamman vuoden ajan hoitotyön opettajana. Ennen Itlaan tuloa Markkanen oli lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja sitä ennen muutaman vuoden lehtorina toisella asteella.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus