Uutiset>Blogi
08.05.2023

Tutkijoiden neljä viestiä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi hallitusneuvottelijoille

Lapsiperheköyhyyttä voidaan vähentää kohdennetun lapsilisän ja ylivelkaantuneiden perheiden kevytkonkurssimenettelyn avulla sekä edistämällä kansanterveyttä. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

Suomessa noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa kotitaloudessa. Lapsiperheköyhyys estää lasten oikeuksien toteutumisen, heikentää heidän mahdollisuuksiansa osallisuuteen ja vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiensa toteutumista. Lapsiperheköyhyydellä on havaittu olevan vaikutuksia pitkälle aikuisuuteen asti. 

On tärkeää, että hallitusneuvottelijat tunnistavat lapsiperheköyhyyttä lisäävät ja toisaalta sitä ehkäisevät keinot. Itlan Samalta viivalta -ohjelmassa olemme analysoineet lapsiperheköyhyyttä eri näkökulmista. Nostamme tutkimuksistamme neljä viestiä hallitusneuvottelijoille.  

1. Lapsilisällä voidaan vaikuttaa lapsiperheköyhyyteen 

Valtiovarainministeriön julkaisemassa meno- ja rakennekartoituksessa yhtenä säästökohteena esitettiin lapsilisän sisarus- ja yksinhuoltajakorotuksen poistoa. Sisaruskorotuksen poiston myötä noin 7 000 lasta putoaisi köyhyysrajan alapuolelle. Yksinhuoltajakorotuksen poisto lisäisi köyhien lasten määrää 6 500 lapsella.  

Mikäli molemmat toteutettaisiin, lapsiköyhyys kasvaisi 1,2 prosenttiyksikköä, joka vastaa 13 000 lasta. Korotusten poisto olisi erityisen merkittävää yksinhuoltajakotitalouksien kohdalla, joilla lapsiköyhyys kasvaisi 3,9 prosenttiyksikköä. Analysoimme ehdotuksia tarkemmin blogissa Sisarus- ja yksinhuoltajakorotuksen poistaminen lisäisi köyhyyttä.  


Itlan Lapsilisä 2.0 -mallissa ehdotimme muun muassa lapsilisän ulottamista 17-vuotiaisiin ja pikkulapsiperheille tehtävää korotusta.


Itlan Lapsilisä 2.0 -mallissa ehdotimme muun muassa lapsilisän ulottamista 17-vuotiaisiin ja pikkulapsiperheille tehtävää korotusta. Lapsilisän maksaminen 17-vuotiaille vähentäisi lapsiperheköyhyyttä 0,1 prosenttiyksikköä ja pikkulapsikorotus 0,1 prosenttiyksikköä. Malli on esitelty raportissa Miten uudistaa lapsilisäjärjestelmää? Ehdotuksia lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi

2. Kevytkonkurssi voi olla ratkaisu ylivelkaantuneille lapsiperheille

Suomessa on myös politiikkalohkoja, joihin ei lapsiperheköyhyyden vähentämisessä ole vielä kiinnitetty huomioita. Suomessa on esimerkiksi heikot mahdollisuudet selvitä ylivelkaantuneisuudesta, erityisesti pienituloisissa perheissä. Tämä on huolestuttavaa koska Suomessa on vähintään 110 000 lasta ylivelkaantuneissa perheissä.  

Itlan Samalta viivalta –ohjelmassa teetimme kansainvälisen katsauksen lapsiperheköyhyyden ratkaisuista vertailumaista. Katsaus on luettavissa täällä. Uudessa-Seelannissa on menettely, “No Asset Procedure” (NAP), joka tarjoaa vaihtoehdon konkurssille niille velallisille, joilla on kohtuullinen määrä velkaa mutta ei juurikaan tuloja tai varallisuutta. NAP:n tavoitteena on tarjota näille henkilöille uusi alku vähentämällä konkurssimenettelyyn liittyviä hallinnollisia kustannuksia. Ohjelman on todettu parantavan erityisesti pienituloisten velallisten taloudellista tilannetta ja elämänlaatua.   

Monissa muissa vertailumaissa on vastaavia menettelyjä velkaantuneille, joilla ei ole varallisuutta tai tuloja. Hallitusneuvottelijoiden olisi hyvä pohtia voisiko vastaava kevytkonkurssimenettely parantaa näiden lapsiperheiden tilannetta. 

3. Kansanterveyttä edistävät toimet ehkäisevät lapsiperheköyhyyttä  

Lapsiperheköyhyyden taustalla on usein vanhempien terveysongelmia. Terveyden edistämisellä ja ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan vähentää lapsiperheköyhyyttä. Tutkimuksemme mukaan noin kymmenys toimeentulotuelle siirtymisistä johtuu siitä, että toisella tai molemmilla vanhemmilla on diagnosoitu sairaus.  Erityisesti vanhempien mielenterveyteen liittyvät diagnoosit yhdistyvät suurempaan riskiin siirtyä toimeentulotuelle.  

Hallitusneuvotteluissa päätökset, jotka heikentävät kansanterveyttä, kuten alkoholin saatavuuden lisääminen, lisäävät talousongelmia lapsiperheissä. Kansanterveyttä parantavat toimet ehkäisevät toimeentulotuelle siirtymistä.  

4. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen vaatii pitkäjänteistä työtä  

Suomi on asettanut tavoitteeksi nostaa 33 000 lasta pois köyhyys- tai syrjäytymisriskistä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitusneuvottelijoiden olisi tärkeää pohtia useita yhtäaikaisia politiikkatoimia. Lapsiväestön pienentyessä myös lapsiin kohdistuvien sosiaaliturvaetuuksien osuus valtion budjetista tulee pienenemään. Mikäli kustannukset sidottaisiin nykyiseen tasoon, pystyttäisiin lapsiperheitä tukemaan entistä paremmin.  

Kelan ja Itlan yhteisessä LAPSOSET-tutkimushankkeessa tarkastelemme miten sosiaaliturvaa voisi kehittää, jotta lapsiperheköyhyyttä saataisiin vähennettyä.


Vaikka sosiaaliturvan kehittämisellä ja työllisyyden parantamisella voidaan ratkaista lapsiperheköyhyyttä, on tärkeää tarkastella lapsiperheköyhyyttä kokonaisvaltaisesti ja useilla sektoreilla.


Vaikka sosiaaliturvan kehittämisellä ja työllisyyden parantamisella voidaan ratkaista lapsiperheköyhyyttä, on tärkeää tarkastella lapsiperheköyhyyttä kokonaisvaltaisesti ja useilla sektoreilla. Tärkeitä ovat siis toimet, joilla voidaan parantaa pienituloisten perheiden osallisuutta ja elämänlaatua.  


Kirjoittaja
Lauri Mäkinen

Toimin projektitutkijana Itlan Samalta viivalta -ohjelmassa. Olen työskennellyt Itlassa vuoden 2022 lopulta alkaen.

Taustani on sosiaalipolitiikassa ja valmistuin valtiotieteiden tohtoriksi syyskuussa 2023. Ennen Itlaa työskentelin opetus- ja tutkimustehtävissä Turun yliopiston sosiaalipolitiikka oppiaineessa.

Tutustu asiantuntijaan

Kirjoittaja

Aapo Hiilamo

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Blogi
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma