Väestönmuutoksella on vaikutuksia koko Suomessa, mutta se merkitsee eri alueilla erilaisia asioita. Syntyvyyden lasku tulee ennusteiden mukaan näkymään koko Suomessa, joskin se vaikuttaa lasten määrään vaihtelevasti eri alueilla. Osassa kuntia palveluverkkoja on karsittu ja talouspaineet yhdistävät monia kuntia. Miten kuntien erilaisuus tulisi tulevaisuudessa huomioida päätöksenteossa?

Kasvavat, kutistuvat ja pitkien etäisyyksien kunnat

Väestönmuutosten vaikutuksia voidaan tarkastella maamme kunnissa kolmesta eri näkökulmasta: kasvavat kunnat, kutistuvat kunnat ja pitkien etäisyyksien kunnat. Kasvavissa kunnissa lasten määrä lisääntyy ja kunnat kamppailevat muun muassa tilanahtauden ja investointipaineiden kanssa.

Kutistuvissa kunnissa lasten määrä vähenee. Osa kunnista on karsinut palveluverkkoa niin, että jäljellä on vain yksi yhteiskoulu ja päiväkoti, kun taas osassa kunnista voi olla laaja palveluverkko eli useita kouluja ja varhaiskasvatusyksiköitä.

Pitkien etäisyyksien kunnissa välimatkat haastavat palveluiden järjestämistä ja tyypillisesti palveluverkkoa ei voida muuttaa, vaikka yksiköiden lapsimäärät olisivat pieniä.

Henkilöstöpula ja talouspaineet kurittavat kuntia

Kaikkia kuntia yhdistää akuutti pula tai huoli henkilöstön saatavuudesta. Voidaan puhua jo erittäin kriittisestä henkilöstöpulasta erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa ongelma on tulevaisuuden huolien listalla.

Talouspaineet yhdistävät kuntia, joskin syyt niiden taustalla ovat erilaisia. Kasvavilla seuduilla kunnat kamppailevat kasvusta johtuvien kustannusten kanssa, kun taas kutistuvissa kunnissa palveluverkon ylläpito rasittaa taloutta. Pitkien etäisyyksien kunnissa puolestaan kuljetuskustannukset ovat suuria. Lisäksi kunnilla on omia erityispiirteitä, jotka voivat olla hyvin paikallisia. Ne liittyvät esimerkiksi suurissa kunnissa erikielisten lasten määrän kasvuun tai erityispalveluiden järjestämisen haasteisiin pienissä kunnissa.

Tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa

Tällä hetkellä erilaisia kuntia ohjataan samankaltaisilla tavoilla eri puolilla Suomea. Kuntien tulevien tarpeiden ennakoiminen on tärkeää, sillä kuntien erilaistuminen näyttää jatkuvan Suomessa. Tarvitsemme tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Kuntien on tarkasteltava realistisesti omaa tilannettaan ja tehtävä paikallisesti kestäviä ratkaisuja. Valtion tasolla on tarpeellista pohtia, voidaanko erilaisia kuntia enää ohjata samalla tavalla vai tulisiko kuntien ohjausta jatkossa eriyttää. Väestönmuutoksen haasteisiin vastaaminen vaatii joka tapauksessa sekä päätöksiä että yhteistyötä niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisella tasolla.

Kirjoittaja

Anni Kyösti, Itlan projektitutkija

 

Blogi on Muuttuva väestö -blogisarjan neljäs osa. Lue myös blogisarjan

Muuttuva väestö -tutkimushankkeen väliraportti Muuttuva väestö – väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen on julkaistu 8.2.2023.