Uutiset>Blogi
27.01.2023

Väestö muuttuu – miten kunnat ovat valmistautuneet muutokseen?

Kuntien väestönmuutoksen seurauksiin on etsittävä ratkaisuja ennakoivasti. Muuttuva väestö -tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää väestönmuutoksen vaikutuksia paikallisesti ja kansallisesti varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

Monitieteinen tutkimushanke käynnistettiin syksyllä 2021, kun Helsingin yliopisto, Itla ja MDI saivat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen vuosille 2021–2023. Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa on neljä näkökulmaa väestönmuutoksen vaikutuksiin:

  • Väestönmuutoksen tämänhetkiset vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen.
  • Kuntien strategiat ja tarpeet väestönmuutokseen vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.
  • Väestönmuutoksen vaikutukset lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä vaikutusten seurantaan.
  • Lasten ja nuorten näkemykset sekä osallisuus.

Ratkaisuja on etsittävä ennakoivasti

Vuonna 2022 Suomessa oli Kuntaliiton mukaan 309 kuntaa. Kunnat ovat hyvin erikokoisia ja kaiken kaikkiaan kuntien olosuhteet ja lähtökohdat ovat erilaisia. Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa kerättävän tiedon avulla ymmärretään paremmin sitä, miten kunnat ovat varautuneet väestönmuutokseen liittyviin kysymyksiin, millainen väestönmuutosten vaikutusten kirjo on eri kunnissa sekä miten lapset ja nuoret kokevat heidän arkeensa vaikuttavat muutokset.

Ratkaisuja on etsittävä ennakoivasti, jotta kunnat ja myös valtio voivat varautua muutoksiin. Väestönmuutosta tulee tarkastella kokonaisuutena, mutta ymmärtäen, että kuntien varsin erilaiset lähtökohdat on otettava huomioon. Väestönmuutos koskettaa kaikkia kuntia, mutta vaikutukset ovat erilaisia.

Mitä tiedämme nyt?

Ennusteen mukaan lasten määrä kasvaa 2030-luvulla muutamassa suuremmassa kaupungissa, mutta suurimmassa osassa kuntia lasten määrä vähenee. Tulevien vuosikymmenten aikana erikielisten lasten määrä kasvaa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa lähes kaikissa kunnissa. Väestönmuutokseen tulisi jatkossa varautua niin käytännön tasolla lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisissa kuin esimerkiksi kuntien suunnittelussa ja osaajien koulutuksessa.

Tutkimuksen tuloksena työkaluja

Vuonna 2023 tutkimushankkeessa kehitetään yhdessä asiantuntijoiden, kuntien ja valtion kanssa työkaluja väestönmuutokseen vastaamiseen erityisesti kunnissa, mutta myös muilla hallinnon tasoilla. Huomiota kiinnitetään erityisesti lapsen oikeuksiin ja sivistykselliseen tasa-arvoon.

Muuttuva väestö -tutkimushankkeen väliraportti julkaistaan 8. helmikuuta Tiedekulmassa. Julkaisutilaisuuteen kokoontuvat myös kuntapanelistit keskustelemaan kuntien kokemuksista liittyen väestönmuutoksen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleeksi paikan päälle Tiedekulmaan tai seuraamaan tilaisuutta etänä.

Kirjoittaja
Anni Kyösti

Olen projektitutkija Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa vuoden 2022 alussa Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Aiemmin olen tehnyt monipuolisesti tutkimusta kuntien toiminnasta ja johtamisesta.

Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Blogi
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma