Uutiset>Blogi

Väestö muuttuu – miten kunnat ovat valmistautuneet muutokseen?

Kuntien väestönmuutoksen seurauksiin on etsittävä ratkaisuja ennakoivasti. Muuttuva väestö -tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää väestönmuutoksen vaikutuksia paikallisesti ja kansallisesti varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

Monitieteinen tutkimushanke käynnistettiin syksyllä 2021, kun Helsingin yliopisto, Itla ja MDI saivat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen vuosille 2021–2023. Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa on neljä näkökulmaa väestönmuutoksen vaikutuksiin:

  • Väestönmuutoksen tämänhetkiset vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen.
  • Kuntien strategiat ja tarpeet väestönmuutokseen vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.
  • Väestönmuutoksen vaikutukset lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä vaikutusten seurantaan.
  • Lasten ja nuorten näkemykset sekä osallisuus.

Ratkaisuja on etsittävä ennakoivasti

Vuonna 2022 Suomessa oli Kuntaliiton mukaan 309 kuntaa. Kunnat ovat hyvin erikokoisia ja kaiken kaikkiaan kuntien olosuhteet ja lähtökohdat ovat erilaisia. Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa kerättävän tiedon avulla ymmärretään paremmin sitä, miten kunnat ovat varautuneet väestönmuutokseen liittyviin kysymyksiin, millainen väestönmuutosten vaikutusten kirjo on eri kunnissa sekä miten lapset ja nuoret kokevat heidän arkeensa vaikuttavat muutokset.

Ratkaisuja on etsittävä ennakoivasti, jotta kunnat ja myös valtio voivat varautua muutoksiin. Väestönmuutosta tulee tarkastella kokonaisuutena, mutta ymmärtäen, että kuntien varsin erilaiset lähtökohdat on otettava huomioon. Väestönmuutos koskettaa kaikkia kuntia, mutta vaikutukset ovat erilaisia.

Mitä tiedämme nyt?

Ennusteen mukaan lasten määrä kasvaa 2030-luvulla muutamassa suuremmassa kaupungissa, mutta suurimmassa osassa kuntia lasten määrä vähenee. Tulevien vuosikymmenten aikana erikielisten lasten määrä kasvaa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa lähes kaikissa kunnissa. Väestönmuutokseen tulisi jatkossa varautua niin käytännön tasolla lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisissa kuin esimerkiksi kuntien suunnittelussa ja osaajien koulutuksessa.

Tutkimuksen tuloksena työkaluja

Vuonna 2023 tutkimushankkeessa kehitetään yhdessä asiantuntijoiden, kuntien ja valtion kanssa työkaluja väestönmuutokseen vastaamiseen erityisesti kunnissa, mutta myös muilla hallinnon tasoilla. Huomiota kiinnitetään erityisesti lapsen oikeuksiin ja sivistykselliseen tasa-arvoon.

Muuttuva väestö -tutkimushankkeen väliraportti julkaistaan 8. helmikuuta Tiedekulmassa. Julkaisutilaisuuteen kokoontuvat myös kuntapanelistit keskustelemaan kuntien kokemuksista liittyen väestönmuutoksen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleeksi paikan päälle Tiedekulmaan tai seuraamaan tilaisuutta etänä.

Kirjoittaja
Anni Kyösti

Olen projektitutkija Osallisuus palveluissa -tutkimuksessa (STN/Right to Belong -konsortio). Tutkimuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä ja ostrakismia palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Aloitin Itlassa vuoden 2022 alussa Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa (2021-2023), jossa tarkasteltiin väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Aiemmin olen tehnyt monipuolisesti tutkimusta kuntien toiminnasta ja johtamisesta.

Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.