Kuntien väestönmuutoksen seurauksiin on etsittävä ratkaisuja ennakoivasti. Muuttuva väestö -tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää väestönmuutoksen vaikutuksia paikallisesti ja kansallisesti varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

Monitieteinen tutkimushanke käynnistettiin syksyllä 2021, kun Helsingin yliopisto, Itla ja MDI saivat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen vuosille 2021–2023. Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa on neljä näkökulmaa väestönmuutoksen vaikutuksiin:

  • Väestönmuutoksen tämänhetkiset vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen.
  • Kuntien strategiat ja tarpeet väestönmuutokseen vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.
  • Väestönmuutoksen vaikutukset lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä vaikutusten seurantaan.
  • Lasten ja nuorten näkemykset sekä osallisuus.

Ratkaisuja on etsittävä ennakoivasti

Vuonna 2022 Suomessa oli Kuntaliiton mukaan 309 kuntaa. Kunnat ovat hyvin erikokoisia ja kaiken kaikkiaan kuntien olosuhteet ja lähtökohdat ovat erilaisia. Muuttuva väestö -tutkimushankkeessa kerättävän tiedon avulla ymmärretään paremmin sitä, miten kunnat ovat varautuneet väestönmuutokseen liittyviin kysymyksiin, millainen väestönmuutosten vaikutusten kirjo on eri kunnissa sekä miten lapset ja nuoret kokevat heidän arkeensa vaikuttavat muutokset.

Ratkaisuja on etsittävä ennakoivasti, jotta kunnat ja myös valtio voivat varautua muutoksiin. Väestönmuutosta tulee tarkastella kokonaisuutena, mutta ymmärtäen, että kuntien varsin erilaiset lähtökohdat on otettava huomioon. Väestönmuutos koskettaa kaikkia kuntia, mutta vaikutukset ovat erilaisia.

Mitä tiedämme nyt?

Ennusteen mukaan lasten määrä kasvaa 2030-luvulla muutamassa suuremmassa kaupungissa, mutta suurimmassa osassa kuntia lasten määrä vähenee. Tulevien vuosikymmenten aikana erikielisten lasten määrä kasvaa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa lähes kaikissa kunnissa. Väestönmuutokseen tulisi jatkossa varautua niin käytännön tasolla lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisissa kuin esimerkiksi kuntien suunnittelussa ja osaajien koulutuksessa.

Tutkimuksen tuloksena työkaluja

Vuonna 2023 tutkimushankkeessa kehitetään yhdessä asiantuntijoiden, kuntien ja valtion kanssa työkaluja väestönmuutokseen vastaamiseen erityisesti kunnissa, mutta myös muilla hallinnon tasoilla. Huomiota kiinnitetään erityisesti lapsen oikeuksiin ja sivistykselliseen tasa-arvoon.

Muuttuva väestö -tutkimushankkeen väliraportti julkaistaan 8. helmikuuta Tiedekulmassa. Julkaisutilaisuuteen kokoontuvat myös kuntapanelistit keskustelemaan kuntien kokemuksista liittyen väestönmuutoksen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleeksi paikan päälle Tiedekulmaan tai seuraamaan tilaisuutta etänä.

Kirjoittaja

Anni Kyösti, Itlan projektitutkija

 

Blogi on Muuttuva väestö -blogisarjan ensimmäinen osa. Lue blogisarjan toinen osa Miten lasten määrä muuttuu kunnissa seuraavien 20 vuoden aikana? sekä kolmas osa Väestönmuutos pirullisena ongelmana – varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäminen ikääntyvässä ja eriytyvässä Suomessa.

Muuttuva väestö -tutkimushankkeen väliraportti Muuttuva väestö – väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen on julkaistu 8.2.2023.